Sermons by Rector Jeroen de Wit


343
Natuur en geloof

Natuur en geloof

Auteur: | maart 29, 2023

Het zal u niet ontgaan zijn dat er op het heiligdom een buitentoonstelling is geopend. Op zaterdag 25 maart, op het Hoogfeest van Maria Boodschap, heeft onze bisschop Mgr. Hendriks deze officieel geopend. Het is...


292
Bidden en vasten voor vrede

Bidden en vasten voor vrede

Auteur: | maart 07, 2023

Langs verschillende wegen wordt mij gevraagd of ik boodschappen door wil geven die vragen om extra gebed voor de vrede. Normaal gesproken ben ik erg voorzichtig om op dergelijke verzoeken in te gaan. Naar mijn...


222
Weest volmaakt

Weest volmaakt

Auteur: | februari 22, 2023

Het is nogal wat hetgeen Jezus ons voorhield afgelopen zondag: “Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is”. Als ik mezelf naga weet ik dat ik vaak in dingen tekort schiet, en...


317
Kerstmis 2022

Kerstmis 2022

Auteur: | december 27, 2022

Soms raken gebeurtenissen, vrij snel op de achtergrond. Terwijl wij nu Kerstmis vieren beseffen we bijna niet meer dat het de afgelopen twee jaar, vanwege corona, vrijwel niet mogelijk was om bij elkaar te komen...


468
Wintertijd?

Wintertijd?

Auteur: | oktober 31, 2022

Ja, ik heb er maar een vraagteken achter gezet. Deze zondag zijn we teruggegaan van de Zomertijd naar de Wintertijd. We hebben allemaal een uurtje langer kunnen slapen, of een heerlijke ochtendwandeling kunnen maken, of...


434
Het gebed

Het gebed

Auteur: | oktober 19, 2022

In het Evangelie van afgelopen zondag, 16 oktober, geeft Jezus ons aan dat we “steeds moeten bidden en daarin niet moeten versagen” (Luc 18,1). Het gebed is een groot geschenk. Gebed is ons contact met...


417
't Putje is weer open!'

‘t Putje is weer open!’

Auteur: | september 20, 2022

Gelukkig, eindelijk heeft Onze Lieve Heer de “sluizen” weer wat opengezet en regent het weer wat in ons land. Zeer gewenst na deze lange periode van droogte. Ik meen dat ik het slechts één keer...


380
Getuigenis

Getuigenis

Auteur: | augustus 27, 2022

In de tweede lezing van deze zondag lezen we in de brief aan de Hebreeën: “Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen...


398
Vakantie

Vakantie

Auteur: | juli 18, 2022

Voor veel kinderen is nu eindelijk de vakantie aangebroken, heerlijk! Voor de gezinnen betekent dit dan ook vaak dat er gelijk op vakantie wordt gegaan, als die mogelijkheid er is. Vaak naar het zuiden, warmere...