NIEUW HIER?

WEES WELKOM!


Wie zijn wij


retraite-maria-heiligdom-katholiek-heiloo-bisdom-haarlem

Heiloo is geen Lourdes, geen Fatima of Kevelaer. Toch vinden vele tienduizenden mensen per jaar hun weg naar dit zes hectaren groot oord, met zijn Genadekapel en Runxputte (Mariabron), omgeven door een bid- en bezinningspark. Groepen, groot en klein, komen naar Heiloo te bedevaarten, de meeste bezoekers echter zoeken hun eigen weg. De grote Mariale feestdagen zijn natuurlijk een trekpleister, maar zelfs op grauwe en kille winterdagen weten mensen hun weg naar het genadeoord te vinden. Wees welkom!HEILIGDOM


Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in Noord-Holland is de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland. De geschiedenis van het heiligdom gaat terug tot het eind van de 14e eeuw. In die tijd vond een boer op zijn land een Mariabeeld. Hij nam dit mee naarhuis, maar op miraculeuze wijze keerde het terug naar de plaats van vinding. Rond dezelfde tijd raakte een schip in nood voor de kust ter hoogte van Heiloo. In zijn nood bad de schipper tot God. Hij hoorde boven het gebulder van de golven en het geraas van de wind een heldere vrouwenstem die zei: ‘Als ge mij gaat eren zal de wind gaan keren’. De schipper herkende de stem van de Godsmoeder en beloofde zich voor haar verering in te zetten. Veilig aan land gekomen kwamen de beide verhalen bij elkaar en de plaats voor de bouw van de Genadekapel was daarmee gevonden. In de voorhof van de Genadekapel bevindt zich de Runxput met heilzaam water, waarmee in de loop van de geschiedenis meerdere wonderen zijn gebeurd.

Vandaag de dag komen velen naar dit heiligdom om met hun noden bij Maria te komen, hier aangeroepen als Onze Lieve Vrouw ter Nood. De genadekapel is een plek van rust en gebed, waar men kan komen bidden, een kaarsje opsteken of de H. Mis meevieren. Op zondagen en andere grotere gelegenheden is de H. Mis in de grotere Bedevaartkapel. Daar is ook elke middag gelegenheid om het Sacrament van de Biecht te ontvangen. Het prachtige park is een mooie wandeling waard, met de kruisweg en het mooi plekje waar een beeld van Maria van Lourdes staat. In het Oesdom bent u van harte welkom voor iets lekkers te drinken of eten. Ook kunt u in het Oesdom kleine artikelen aanschaffen, zoals rozenkransen, medaillons, heiligenbeelden, kaarsen en boeken.


KATHOLIEK

woord-van-de-rector-wekelijkse-meditatie-olv-ter-nood-heiloo
Dit heiligdom is een rooms-katholieke plek. De Rooms-Katholieke Kerk is gesticht door Jezus in de eerste eeuw van onze jaartelling en sindsdien verspreid over de gehele wereld. In de kern gaat alles in ons geloof hierom: God houdt van de mens, ondanks de gebreken en fouten die wij vaak begaan. God zelf is mens geworden, Jezus, en heeft uit liefde de straf gedragen die wij eigenlijk allemaal verdienen. Hij heeft uit liefde zijn leven gegeven en is aan het kruis genageld en gestorven. Hij is echter sterker dan de dood en is weer levend geworden, Hij is verrezen uit de dood! Zijn leerlingen, vrienden aan wie Hij veel had geleerd, gaf Hij de opdracht om zijn boodschap van Liefde door te geven aan de hele wereld. Zo is de “familie” gesticht en ontstaan die we nu nog de Kerk noemen en die nog wordt geleid door God, die ons ook de kracht geeft vanuit zijn liefde te leven. De Rooms-Katholieke Kerk staat hier op aarde onder leiding van de Paus, de opvolger van Petrus, die door Jezus zelf werd aangesteld (Mt. 16). De huidige Paus is Paus Franciscus. Voor het leven als katholiek gelovige zijn een paar bronnen essentieel: de Bijbel, de Traditie en de Sacramenten. We vieren samen de liturgie, we bidden en laten ons voeden door het Woord van God, ontvangen door de Traditie en de Bijbel.

Het voormalige Julianaklooster herbergt nu de priesteropleiding van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en is het toneel van veel activiteiten voor gezinnen, tieners, jongeren en andere groepen.maria-beeld-onze-lieve-vrouw-ter-nood-mariaverering
MARIAVERERING

Het heiligdom O.L.V. ter Nood is speciaal toegewijd aan Maria. Maria is de moeder van Jezus. Wij geloven dat Jezus én God én mens is, en dat Hij speciaal is mens geworden om ons te kunnen verlossen. Omdat God almachtig is, had Hij allerlei manieren kunnen kiezen om op aarde te komen. Hij heeft ervoor gekozen te komen door geboren te worden uit een vrouw: Maria. Omdat God zelf deze weg heeft gekozen, voelen wij ons geroepen die weg ook in ere te houden, en dus door Maria tot Jezus, tot God te komen. Wij eren Maria als onze hemelse Moeder, die voor ons ten beste spreekt bij God, die ons beschermt en liefheeft, zoals ze dat ook bij Jezus heef gedaan. Maria een schepsel, ze is géén God, dus we aanbidden haar niet; we geven haar eenvoudig de eer die haar toekomt als Moeder van God en als onze Moeder. In dit heiligdom wordt Maria speciaal geëerd met de titel “Onze Lieve Vrouw ter Nood”, omdat de eerste kapel van het heiligdom gebouwd is uit dankbaarheid voor het feit dat zij op haar voorspraak een schip op zee uit grote nood heeft gered. Later is op haar voorspraak ook deze streek gered van de toen heersende veepest. We weten dat Maria al onze gebeden, onze vragen en noden aan de voeten van de Heer legt en onze voorspraak is. We vertrouwen er vast op dat Jezus, die zoveel van Zijn moeder houdt, haar niets kan weigeren!