Familiecatechese

Inspiratie voor het gehele gezin


Familie catechesesCatecheses voor volwassenen en jongeren die tijdens de familiedagen worden gegeven.
Catecheses voor volwassenen

 

Margaretha Maria Alacoque Heilig Hart van Jezus
Pastoor Smith vertelt over het leven van de heilige Margaretha-Maria Alacoque en over de verschijningen van het Heilig Hart. Wat vertelde Jezus haar en wat kunnen wat betekenen die boodschappen voor ons vandaag? Link: Margaretha Maria Alacoque Heilig Hart van Jezus.


De Zondeval
Vader Johannes van Voorst tot Voorst spreekt over de zondeval in Genesis 3. Wat is er hier gebeurt, waarom en wat zijn de consequenties? Heeft God ons alleen gelaten? Hoe kunnen we groeien in liefde tot God? Link: De Zondeval.


De Schepping
In deze catechese vertelt zuster Fidei aan de hand van Genesis 1 en 2 over het “waarom” van Gods schepping. Wij zijn geschapen door God en voor God en ons hart zal geen rust vinden, totdat het zijn rust vindt in God (Heilige Augustinus). Deze catechese werd gegeven in de maand september tijdens de familiedag. Link: De Schepping: Gods liefde in ons leven.


Gods aanwezigheid in het oude en nieuwe Testament
In deze catechese legt zuster Fidei uit hoe God onder de mensen wil wonen en hoe Hij van alle eeuwigheid verlangde IN ons te wonen, als in een tempel. “Weet gij niet dat gij Gods Tempel zijt en dat God in u woont?” (1 Kor 3:16). Link: Gods aanwezigheid in het OT en NT.

Catecheses voor tieners 

 

Het Geweten
Zuster Esperanza vertelt over Het Geweten. Wist je dat je je geweten kunt vormen? Je kunt je geweten zelfs zo vormen totdat je op Christus lijkt. Als Christenen, volgelingen van Christus, streven wij ernaar om ons geweten goed te vormen, zodat we kunnen denken zoals Christus denkt en beslissingen nemen die ons dichterbij God brengen. Link: Het Geweten.


Het heilig hart van Jezus
In deze Catechese legt zuster Esperanza aan de tieners uit wat de devotie tot het heilig Hart inhoudt en hoe we die in ons leven kunnen toepassen. Link: Margaretha Maria & het Heilig Hart van Jezus.

Catecheses voor kinderen

 

De barmhartige Samaritaan
Familiedag catechese voor kinderen (peuters en kleuters). In deze catechese vertelt zuster Fidei het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Guusje is ook weer aanwezig en wil graag leren hoe hij van zijn naasten moet houden. Wie is dan zijn naasten, en hoe kan hij lief zijn voor iemand die helemaal niet zo aardig is? Link: de barmhartige Samaritaan.


Vastentijd & Gebed
De catechese voor kinderen (6 tot 11 jaar) gaat over de vastenperiode en het gebed. Kijk je mee? Link: De vastenperiode en het gebed.


Jezus de Goede Herder
Zuster Castissima vertelt de kinderen over de vastenperiode. De vastentijd begint op Aswoensdag (17 februari 2021) en eindigt op de zaterdag vóór Pasen. Bekijk de video en download de kleurplaat via deze link: Jezus De Goede Herder.


Een bijzondere Koning
Zuster Castissima vertelt de kinderen over een heel bijzondere koning. Als je goed luistert en oplet kun je misschien ontdekken over welke koning zij het heeft. De catechese bevat ook een bijlage met spelletjes en een kleurplaat. Link: Een Bijzondere Koning.


De heilige Bernadette Soubirous
Zuster Castissima vertelt de kinderen over de devotie tot Maria en over de verschijningen te Lourdes. Wie was de Heilige Bernadette en wie ontmoette zij in de grot? De catechese bevat ook een bijlage met spelletjes en een kleurplaat. Link: De heilige Bernadette van Soubirous.