Familiecatechese

Inspiratie voor het gehele gezin


Familie catechesesCatecheses voor volwassenen en jongeren die tijdens de familiedagen worden gegeven.
Catecheses voor volwassenen

 

De Zondeval
Vader Johannes van Voorst tot Voorst spreekt over de zondeval in Genesis 3. Wat is er hier gebeurt, waarom en wat zijn de consequenties? Heeft God ons alleen gelaten? Hoe kunnen we groeien in liefde tot God? Link: De Zondeval.


De Schepping
In deze catechese vertelt zuster Fidei aan de hand van Genesis 1 en 2 over het “waarom” van Gods schepping. Wij zijn geschapen door God en voor God en ons hart zal geen rust vinden, totdat het zijn rust vindt in God (Heilige Augustinus). Deze catechese werd gegeven in de maand september tijdens de familiedag. Link: De Schepping: Gods liefde in ons leven.


Gods aanwezigheid in het oude en nieuwe Testament
In deze catechese legt zuster Fidei uit hoe God onder de mensen wil wonen en hoe Hij van alle eeuwigheid verlangde IN ons te wonen, als in een tempel. “Weet gij niet dat gij Gods Tempel zijt en dat God in u woont?” (1 Kor 3:16). Link: Gods aanwezigheid in het OT en NT.

Catecheses voor tieners 

 

Het Geweten
Zuster Esperanza vertelt over Het Geweten. Wist je dat je je geweten kunt vormen? Je kunt je geweten zelfs zo vormen totdat je op Christus lijkt. Als Christenen, volgelingen van Christus, streven wij ernaar om ons geweten goed te vormen, zodat we kunnen denken zoals Christus denkt en beslissingen nemen die ons dichterbij God brengen. Link: Het Geweten.


Het heilig hart van Jezus
In deze Catechese legt zuster Esperanza aan de tieners uit wat de devotie tot het heilig Hart inhoudt en hoe we die in ons leven kunnen toepassen. Link: Margaretha Maria & het Heilig Hart van Jezus.

Catecheses voor kinderen

 

Jezus de Goede Herder
De catechese voor de peuters en kleuters gaat over Jezus de Goede Herder. Kijk je mee? Link: Jezus De Goede Herder.


Een bijzondere Koning
Zuster Castissima vertelt de kinderen over een heel bijzondere koning. Als je goed luistert en oplet kun je misschien ontdekken over welke koning zij het heeft. De catechese bevat ook een bijlage met spelletjes en een kleurplaat. Link: Een Bijzondere Koning.


De heilige Bernadette Soubirous
Zuster Castissima vertelt de kinderen over de devotie tot Maria en over de verschijningen te Lourdes. Wie was de Heilige Bernadette en wie ontmoette zij in de grot? De catechese bevat ook een bijlage met spelletjes en een kleurplaat. Link: De heilige Bernadette van Soubirous.