Help mee

UW HULP IS VAN GROTE WAARDE


Help mee


Uw hulp en inzet voor het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood zijn van grote waarde. Ontdek op deze pagina de mogelijkheden.


olvternood-doneren-worden-1024x678px


DONEREN

Het Heiligdom kan niet zonder de gulle bijdragen van mensen zoals u die het Onze Lieve Vrouw ter Nood een warm hart toedragen. Mede door uw gift kan het Heiligdom onderhouden blijven worden. Klik hier voor uw donatie of stort uw gift op rekeningnummer NL25 INGB 0000 672 168 ten name van Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood.VRIEND WORDEN

Wilt u ook vriend worden van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood? Uw lidmaatschap is geheel gratis! Als vriend ontvangt u ieder kwartaal ons vriendenmagazine om u op de hoogte te houden van alle activiteiten op het Heiligdom. Ook wordt u uitgenodigd op de jaarlijkse vriendendag. Inmiddels telt de vriendenkring van het Heiligdom zo’n 1.000 deelnemers. Wilt u zich opgeven, dan kunt u zich schriftelijk (Hoogeweg 65, 1851 PJ, Heiloo), telefonisch (072–5051288) of via e-mail aanmelden.olvternood-vriend-worden-1024x678px
VRIJWILLIGER WORDEN

Het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw kent vele vrijwilligers die zich op allerlei wijzen inzetten. Zo zijn er vrijwilligers die bijvoorbeeld helpen in de tuin, collecteren in de kerk of assisteren in de Oesdomwinkel. Er zijn vele mogelijkheden. De vrijwilligers zorgen ervoor dat iedere bezoeker hartelijk wordt ontvangen op het Heiligdom en dat er een fijne sfeer heerst in een geest van openheid, vriendschap en dienstbaarheid. Sluit u zich ook aan? U ben van harte welkom. Neemt u contact op met het secretariaat via telefoonnummer 072-505 1288. Samen met u zullen we de mogelijkheden verkennen aan de hand van uw interesses, talenten en vaardigheden.SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL

Het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat het Heiligdom een door de belastingdienst erkend goed doel is en dat uw giften aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.olvternood-belastingvrij-schenken


olvternood-nalatenschap-1024x678px


UW NALATENSCHAP

Vele mensen vermelden OLV ter Nood in hun testament. Zodoende ontvangt het Heiligdom regelmatig bijdragen uit nalatenschappen. Dit is ontzettend belangrijk. Wellicht is dit ook iets voor u om te overwegen. Klik hier voor meer informatie over nalatenschappen.MISINTENTIES

Uw misintenties zijn van harte welkom. De Misstipendia komen ten goede aan het Heiligdom. Het richtbedrag is € 10,- per misintentie. Laat uw intentie lezen tijdens een mis bij Onze Lieve Vrouw ter Nood. Klik hier om uw misintentie door te geven.
retraites-onze-lieve-vrouw-ter-nood-heiloo