Catechese: Gods aanwezigheid in het oude en nieuwe Testament

catechese gods aanwezigheid

Catechese voor volwassenen en jongvolwassenen. In deze catechese legt zuster Fidei uit hoe God onder de mensen wil wonen en hoe Hij van alle eeuwigheid verlangde IN ons te wonen, als in een tempel. “Weet gij niet dat gij Gods Tempel zijt en dat God in u woont?” (1 Kor 3:16).