Zalig Nieuwjaar!

Zalig Nieuwjaar!

Ik weet niet hoe u de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw ervaren heeft, maar voor mij zijn deze dagen misschien wel de mooiste dagen van het jaar. Je hoeft even niet zo veel, de kerstdrukte is voorbij, en je doet alleen wat strikt noodzakelijke dingen (zoals bijvoorbeeld deze weekbrief 😊).
Het zijn dagen dat je wat stil kan staan bij wat er het afgelopen jaar allemaal zo gepasseerd is, even kan genieten van weinig moeten en ondertussen ook wat mijmeren over het komende jaar. In die zin past het ook heel mooi bij de liturgie die we op de eerste dag van het nieuwe jaar mogen vieren ter ere van het Moederschap Gods van de Heilige Maagd Maria. In het Evangelie staat op deze dag: “Maria bewaarde deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf” (Lc 2,19).

Voor mijzelf, het afgelopen jaar overwegend, was het best wel een bewogen jaar. We hadden in en rond ons heiligdom met wat dingen te maken die flink ingrepen en ook in persoonlijke zin gebeurde er het een en ander, zoals het overlijden van mijn oudste zus. Maar er zijn ook hele mooie dingen gebeurd, ik denk bijvoorbeeld aan een fantastisch Heilige Geest weekend wat we in het voorjaar gehad hebben en ook de vreugde van het katholiek worden van een aantal volwassenen. Hier dank ik de Heer echt voor. De vreselijke dingen op het wereldtoneel heb ik hier dan even buiten beschouwing gelaten, voor zover mogelijk.

Monseigneur Hendriks, onze bisschop, sprak er op onze vrijwilligersbijeenkomst net voor Kerst over dat er soms moeilijkheden in het leven kunnen zijn, wat misschien ook aanvechtingen van de boze kunnen zijn, juist misschien als God grote genade wil gaan schenken. Laten we hiervoor bidden en hierop hopen.

Voor het heiligdom heb ik in ieder geval hele mooie verwachtingen voor het komende jaar. Elize Timmermans en pastor Paul gaan beginnen met een cursus Sycamore die nieuw is voor ons heiligdom en ikzelf hoop circa half januari samen met het Alpha team weer een nieuwe Alpha cursus te starten, altijd heel mooi om te doen en de vruchten hiervan te zien. Ondertussen blijven de zusters natuurlijk actief met de vele activiteiten voor de kinderen, jongeren en gezinnen. Ze hebben hier ook net een nieuwe folder over gemaakt, pakt u deze gerust mee van achter uit de kerk.

En laten we voor de grote wereld graag blijven bidden. Het is echt vreselijk om dit allemaal zo te zien. Laten we bidden en hopen dat hier spoedig verandering in mag komen en echt vrede mag komen. Ik denk dat vooral ook de voorspraak van onze hemelse Moeder Maria, de Moeder Gods, hierin heel belangrijk kan zijn.

Ik sluit graag af met woorden die ik vandaag op een binnengekomen kerstkaartje trof:

“Herinner het verleden met dankbaarheid, leef het heden met enthousiasme, en kijk naar de toekomst met vertrouwen, ‘Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid’ (Heb 13,8).” (citaat van H. Johannes Paulus II)

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.
Zalig Nieuwjaar dus!

Rector Jeroen de Wit

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen