“Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal”

“Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal”

Dit is wat we Jezus deze zondag in het Evangelie horen zeggen. Nou, de zusters hebben zich hier afgelopen zondag goed aan gehouden! 😊 Ze wilden graag wat geld ophalen voor een nieuw te bouwen klooster in Litouwen, het enige klooster voor dat bisdom, en hiertoe verkochten ze potjes met jam. Niet in de kerk, maar keurig voor de deur van de Bedevaartkapel, buiten dus (zie foto).

Dat gaf een heel leuk effect. Veel mensen bleven daardoor na de Mis even ‘hangen’ voor de deur en doordat het weer het ook toeliet, het was mooi rustig weer, ging dit ook prima. Het deed mij denken aan mijn oude parochiekerk in Julianadorp, waar de mensen na de Mis ook altijd buiten op het kerkplein bleven praten, soms leek het wel dat deze ontmoeting na de Mis belangrijker was dan wat ervoor in de kerk gebeurde. Maar zo moet ik het niet zien, beter om te zeggen: de communio (gemeenschap) die in de kerk in Christus was, op een bijzondere wijze ook door het ontvangen van de Heilige Communie, wordt buiten de kerk voortgezet door een gezellige ontmoeting met elkaar.

Dat Jezus het tempelplein leeg veegt heeft uiteindelijk ook een diepere betekenis, hij wil de mensen wijzen op de tempel van Zijn Lichaam. Dit zal uiteindelijk in drie dagen herrijzen, namelijk met Pasen. Dit begrepen de mensen pas later. Dit is ook de nieuwe tempel, daar waar God woont. Het voorhangsel van de oude tempel zal op Goede Vrijdag doormidden scheuren.

Jezus’ lichaam hebben wij niet meer op die wijze onder ons als toen, maar wij zijn wel ledematen van Zijn lichaam geworden. God woont in ons lichaam. Dit is de nieuwe tempel. Dit bevestigt Paulus als hij zegt: “uw lichaam is een tempel van de heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt” (1 Kor. 12,19). Wanneer Jezus dus zegt “maakt van het huis van mijn Vader geen markthal” (Joh. 2,16), dan duidt dit niet alleen op fysieke plaatsen waar God op een bijzondere wijze woont, zoals in het kerkgebouw, maar vooral ook op ons eigen lichaam. Hoe vaak niet dat we compromissen sluiten waardoor ons leven een beetje van God is, maar ook een beetje (soms misschien wel veel) van de wereld? We maken er dan eigenlijk een markthal van.
Om hier voor ons zelf weer meer helderheid in te krijgen, meer eenheid, meer, of liefst helemaal gericht op God, biedt het heiligdom nog vóór Pasen twee retraites aan: van 21-24 maart de retraite ‘Op weg naar de Goede Week en Pasen’, verzorgd door pater Martin Barta, en van 27-31 maart de retraite ‘Paastriduüm’, verzorgd door de verschillende priesters en zusters van het heiligdom, met de mogelijkheid om het hele Paastriduüm mee te vieren. Beide retraites kunnen u helpen om een mooie laatste voorbereiding te hebben op het Hoogfeest van Pasen, het grote feest van onze Verlossing. Om samen met Christus, met een onverdeeld hart, de Verrijzenis te vieren en te beleven. Voor meer info zie: www.olvternood.nl, onder agenda/ retraite en bezinning.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

Rector Jeroen de Wit

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen