Hij is verrezen!

Hij is verrezen!

Ik weet niet of u in de gelegenheid bent (geweest) om de Paaswake mee te vieren, bij ons in de kerk of op een andere plek? De Paaswake is de meest plechtige viering van het jaar in de Katholieke Kerk en natuurlijk in veel andere christelijke kerken en gemeenschappen. Deze viering is met recht een ‘wake’. Er zijn negen lezingen, 7 uit het oude testament en 2 uit het nieuwe, waarmee je wakend en biddend toeleeft naar het moment van de Verrijzenis van de Heer. Het exacte moment van Jezus verrijzenis weten we niet, het Evangelie van Marcus, wat we dit jaar lezen, vertelt ons van het lege graf bij zonsopgang en van een man in een wit gewaad die zegt dat Jezus verrezen is. Het Evangelie met een verschijning van de verrezen Heer komt pas op 2de Paasdag aan bod.

De lezingen uit het oude testament in de Paaswake vertellen ons het hele verhaal van de schepping van de wereld en van het pad wat God gaat met het uitverkoren volk, het volk Israël. Hoe Hij hen redt uit Egypte uit de slavernij, maar ook hoe het volk Hem later (vaak) weer verlaat door niet meer naar de geboden te leven. In de lezing uit Baruch, de 6de lezing in de Paaswake, staat: “Gij hebt de Bron der wijsheid verlaten”. Is dit niet een zin die wij ons als mensengeslacht in deze tijd bijzonder toe zouden moeten eigenen? Hebben wij niet in veel situaties God verlaten en proberen we onze eigen wegen te gaan?

We leven momenteel met enkele vreselijke oorlogen en ook recent was er nog een vreselijke aanslag in Moskou waar veel mensen omkwamen, om maar één van de incidenten te noemen. De mensheid heeft in veel situaties God verlaten en put hierdoor niet meer uit de Wijsheid van God, maar is op zichzelf teruggeworpen. Vaak komen dan onze zondige neigingen en zogezegd de ‘slavernij’ van de zonde weer naar boven.

Maar dat is niet wat God met ons voor heeft. God heeft iets veel beters met ons voor! In de 7de lezing in de Paaswake, uit de profeet Ezechiël, net voordat het Gloria gezongen wordt, de overgang naar het nieuwe testament, lezen we dat God ons “met zuiver water zal besprenkelen” en ons een “nieuw hart” zal geven en een “nieuwe geest in ons binnenste”. Hij zegt zelfs: “Mijn Geest zal ik u geven in uw binnenste”. Wat mooi! Hij laat ons niet aan ons lot over, maar wil ons nogmaals redden, zoals eertijds het volk Israël uit Egypte.
Dit is wat we met Pasen vieren, dit is waar God ons door Pasen gelegenheid toe geeft; voor uitnodigt: om uit de slavernij van de zonde, van de gebondenheid te stappen en binnen te treden in verbondenheid met God, met Zijn Geest en Licht levend in ons. Door het geloof en het Doopsel in Jezus Christus krijgen we hier deel aan. De oude mens sterft in ons (8ste lezing uit de Romeinenbrief) en we krijgen deel aan het nieuwe leven in Jezus, de Verrezen Heer. Hij is de Bron van alle Wijsheid, en alleen met en in Hem zullen we de ware vrede bereiken. Gaat u met ons mee?

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bidt voor ons. Zalig Pasen!

Rector Jeroen de Wit

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen