Een nieuwe leer met gezag!

Een nieuwe leer met gezag!

U zult mij misschien zeggen: rector, of Jeroen, dat staat niet in het Evangelie van afgelopen zondag, maar in die van vorige week. Dat klopt! Jezus predikte toen in de synagoge van Kafarnaüm en de mensen ervoeren echt gezag in Zijn woorden, en dat niet alleen, Hij gaf ook bevel aan onreine geesten en deze luisteren naar Hem. Ze gingen gelijk uit de bezeten man.

Maar feitelijk loopt dit gezag van Jezus deze week verder, Jezus pakt de hand van de zieke schoonmoeder van Petrus, ze staat gelijk op en is genezen. En na haar nog vele anderen. Ja, Jezus woorden, daden en gedachten hebben werkelijk gezag. De kracht van God.

Ik moest hieraan denken toen ik van de week een berichtje las: Een bedrijf van Elon Musk, u weet wel, de oprichter van Tesla, heeft een chip geproduceerd die in onze hersenen geplaatst kan worden en middels deze chip kan dan iemand, die bijvoorbeeld niet meer in staat is om zijn of haar ledematen te gebruiken, vanuit de hersenen opdracht geven aan allerlei apparaten. Telefoon, computer, noemt u maar op. Eigenlijk alles wat digitaal aangestuurd kan worden.

Dat is heel bijzonder natuurlijk en voor sommige mensen, die bepaalde handicaps hebben, kan dit misschien ook wel heel handig zijn, een uitkomst. Maar toch bevreest het mij ook wel wat. Zo’n chip in de hersenen, zouden daar op termijn ook niet heel andere dingen mee gedaan kunnen worden? Wanneer jij het zelf bent die hem vanuit je gedachten aanstuurt, ok, dat kan mooi en handig zijn, al kunnen hier ook ongelukken mee gebeuren. Maar volgens mij, als er zo’n chip in je hersenen zit, is deze ook te ‘hacken’, zoals elke computer, en dan kunnen dus andere mensen jou dingen laten doen die je feitelijk helemaal niet wilde doen. Ja, laat uw fantasie nu maar op de loop gaan. Net zoiets als dat u misschien nu al eens per ongeluk iemand gebeld heeft (bijv. met de voice-/ Siri mogelijkheid op uw telefoon), maar dan veel erger.

Op dezelfde dag deze week was er ook nog een ander bericht, hier eigenlijk totaal los van: Elon Musk zou zijn (zelf toegewezen) bonus van 55 miljard dollar (!!!) niet krijgen. De rechter gaf een aandeelhouder gelijk die dit toch wel wat buitensporig vond. Tja … Dit zou betekenen dat hij niet meer de rijkste man ter wereld zou zijn, maar de op één na rijkste. Omdat hij dan slechts 154 miljard dollar bezit … Zo’n chip in handen van één van de rijkste mensen ter wereld. Op veel plaatsten van onze wereld betekent rijkdom: macht. Zo kom ik terug bij mijn opening: een nieuwe leer met gezag!

Nou, hier laten we het maar even bij, voldoende stof tot nadenken lijkt mij.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons en onze wereld.

Rector Jeroen de Wit

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen