Weest waakzaam!

Weest waakzaam!

Ja, u schrikt misschien een beetje van de kop van dit artikel. Maar het is wel precies de inhoud van het evangelie van deze 1ste zondag van de advent. Jezus roept ons op om waakzaam te zijn, want we kennen dag noch uur, of, zoals in dit stukje bij Marcus, waar we dit kerkelijk jaar verder uit gaan lezen: “wij weten niet wanneer het ogenblik daar is.”

De vraag is dan natuurlijk over welk ogenblik Jezus spreekt. Jezus is hier in gesprek met vier van zijn apostelen; Jakobus, Johannes, Andreas en Petrus en ze zitten op de Olijfberg met uitzicht op de Tempelberg. De apostelen verwonderen zich over de grootte van de Tempel, maar Jezus waarschuwt hen dat er geen steen hiervan op elkaar zal blijven. Vervolgens vragen de vier Hem: wanneer Heer zal dat gebeuren en wat voor teken zal er zijn wanneer dit alles in vervulling gaat?

Dan begint Jezus te spreken over veel dingen die eerst nog moeten gebeuren; oorlogen, aardbevingen en hongersnood. Maar dat is nog niet het einde. Eerst moet de boodschap van het evangelie over de hele wereld verspreid worden, wat gepaard zal gaan met vervolging. Ook spreekt Hij over een “huiveringwekkende gruwel” die staat waar die niet hoort, en over de zon en de maan die zullen verduisteren en de sterren die van de hemel zullen vallen. En dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, met macht en heerlijkheid. Dan is dus het moment daar. Tot slot maakt Hij nog een vergelijking met de vijgenboom, wanneer de twijgen zacht worden en de bladeren zich ontvouwen, weten we dat de zomer in aantocht is, zo is het ook met deze tekenen, als die zich gaan voordoen is Zijn moment vrijwel daar.

Tja, het is altijd moeilijk om al deze dingen te duiden, maar ik denk dat we voor al deze tekenen best voorbeelden zouden kunnen vinden in de recente geschiedenis. Staat het dus “voor de deur,” de Wederkomst van de Heer? Ja, wie weet!? Maar misschien is het toch het wijste om aan Jezus woorden vast te houden: we kennen dag noch uur, weest dus waakzaam!
Daar komt het voor ons christenen op aan. Niet te verslappen in ons geloof en proberen trouw te zijn in de taak die Christus ons heeft toebedeeld voor het Koninkrijk van God, voor de Kerk, voor de verspreiding van de Blijde Boodschap.

Dit jaar moeten we extra waakzaam, alert zijn, want we hebben de kortste advent die maar mogelijk is: drie weken en 1 dag, de 4de zondag van de advent. Dus weest waakzaam en gebruik deze (iets meer dan) drie weken goed om ons voor te bereiden op de Komst van de Verlosser in het Kindje Jezus met Kerstmis. Ik wens u allen een heel gezegende Advent.

OLV ter Nood bid voor ons.

Rector Jeroen de Wit

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen