Allerheiligen – Allerzielen

Allerheiligen - Allerzielen

In deze week, op woensdag en donderdag 1 en 2 november, zal Allerheiligen en Allerzielen gevierd worden. Allerheiligen is een Hoogfeest, mooi en belangrijk dus om op deze dag naar de Heilige Mis te gaan. Om deze reden hebben wij op ons heiligdom dan ook op beide dagen, dus ook op de gedachtenis van Allerzielen op 2 november, zowel een Heilige Mis om 11.00 uur als ook ’s avonds om 19.00 uur. Zodat ook mensen die overdag werken, toch ook naar de vieringen kunnen komen.

Voor de viering van Allerzielen ’s avonds om 19.00 uur (in de Genadekapel dit jaar) nodigen wij ook altijd de nabestaanden van overleden Vrienden (en Vriendinnen) van Kapel uit die in het afgelopen jaar overleden zijn. Wanneer er in het afgelopen jaar dierbaren overleden zijn is dit toch altijd een speciale dag natuurlijk, die, afhankelijk van de omstandigheden, voor sommigen ook echt een moeilijke dag kan zijn. Goed om dan samen te zijn en te bidden. Ook geven we aanwezige nabestaanden de mogelijkheid om naar voren te komen en een kaars aan te steken, ter nagedachtenis aan de overledene.

Voor mij zal deze Allerzielen ook anders zijn dan andere; afgelopen week is mijn oudste zus overleden. Deze week was haar uitvaart. Ja, ik kom uit een groot gezin, en, als de ouders overleden zijn, realiseer je je dat op een gegeven moment natuurlijk wij zelf aan de beurt komen. Maar toch, we hadden graag nog gehoopt en gewild dat dit moment nog wat jaren op zich had laten wachten.
Mijn overleden zus was helaas niet gelovig. Voor mij als gelovige broer, en priester natuurlijk, is dat best wel iets wat je dan bezig houdt. Zal ze gered zijn, zal ze in het Eeuwig leven bij God zijn? Ik hoop en ik bid van wel natuurlijk. Veel mensen hebben in de laatste fase van haar leven, vooral sinds haar ziekte de laatste 1,5 jaar, veel voor haar gebeden en ik geloof vast dat deze gebeden haar geholpen mogen hebben om in het Eeuwig leven te komen. Zeker weten kunnen wij dat vanaf hier niet, maar soms geeft de Heer hier wel een bepaalde bevestiging in, en ik meen dat Hij dat wel gedaan heeft. Bidden, hopen en vertrouwen maar.

Van de heiligen die we op 1 november vieren weten we dit wel zeker. “Heiligen” zijn de overledenen die reeds bij God zijn, in Zijn aangezicht mogen leven. Dit betekent dat zij vanaf hier, bij God, ook voor ons kunnen bidden, kunnen pleiten. Dat is heel mooi. Op naam weten we dit natuurlijk alleen zeker van de officieel heilig verklaarden, maar er zijn er natuurlijk velen meer, al degenen die reeds uit het vagevuur zijn (of hier nooit geweest zijn), die tot de heiligen behoren. Deze roepen wij allemaal bijzonder aan op 1 november. Ik hoop en bid dat mijn zus spoedig ook bij hen mag horen, dan hebben wij (o.a. als gezin) hier op aarde weer extra hulp, extra voorspraak. Ik wens u allen veel sterkte mocht u deze week ook dierbare overledenen gedenken.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

 

Rector Jeroen de Wit

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen