Sint Jozef een nietszeggend figuur

heilige-familie-pasen-onze-lieve-vrouw-ter-nood-heiloo

Waar de Moeder Gods Maria is overladen met feest en gedenkdagen daar komt de heilige Jozef haar bruidegom er maar bekaaid af. Op 1 mei is de gedachtenis van de heilige Jozef de arbeider en midden in de vastentijd vieren we het hoogfeest van de heilige Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria. Ook hier lift de Moeder Gods mee op het feest van st. Jozef. In de heilige Schrift zijn de laatste woorden van Maria “doe maar wat Hij u zeggen zal”, alsof Maria zegt niet te veel praten maar vooral doen. En juist dit is op de heilige Jozef van toepassing. In de heilige Schrift komt hij namelijk nergens aan het woord.

Jozef de arbeider

Jozef is geen prater, nee Jozef is een doener. Hij is een werker een arbeider die al werkend heel zijn leven in dienst stelde van God. Jozef was een luisteraar. Hij luisterde naar de boodschappen die hij van Godswege in zijn dromen ontving. Eigenlijk maakte hij waar wat Maria op de bruiloft van Kanaän sprak “doe maar wat hij u zeggen zal” de heilige Jozef deed zonder aarzelen. Geloven is een werkwoord, we moeten het doen. Vanuit je geloof kan je veel doen. Zeker als je erop durft te vertrouwen dat God je kracht zal geven om te volbrengen.

Loop zo dat ge wint

Kapelaan Johannes van Voorst heeft op zondag 11 maart de halve marathon, 21,1 kilometer, van Den Haag gelopen in een tijd van 2 uur 10 minuten en 42 seconden. Een hele knappe prestatie gedaan met de hulp van superfood, Christus zelf, en de training met lopen en het lezen van de heilige Schrift. Maar ik denk dat hij ook een goede coach heeft gehad in de heilige Jozef, de doener de werker. Tijdens het lopen kan je ook niet praten, maar je moet vooral doen steeds weer het ene na het andere been optillen en verzetten. Toen kapelaan Johannes aan de run begon hoopte hij €2.000,- bij elkaar te lopen. Op het moment van schrijven staat de teller op meer dan €4.000,-. Dat wil zeggen dat er 2 huizen van Christenen in Irak herbouwd en gerepareerd kunnen worden.
De collegae van sint Jozef de arbeider kunnen aan de slag om voor gezinnen in Irak weer een goed en veilig huis te bouwen waar zij als gezin kunnen leven. Kapelaan Johannes heeft gelopen voor wat hij waard was, en meer dan dat, hij schreef mij in de late avond “Nu lekker kapot maar ook heel voldaan!”. Wij mogen rustig zeggen dat hij gewonnen heeft.

De laatste loodjes

Nog even en de Goede Week komt in zicht. Weer gaan we met de Heer de weg van lijden en dood die uiteindelijk zal uitlopen op het Eeuwig Leven van de Verrijzenis. En omdat Hij verrezen is mogen en kunnen wij met Hem verrijzen tot een eeuwig leven. Wat een zaligheid dat de Heer ons dit in het vooruitzicht stelt. Van harte wens ik u een zalige en heilige Goede Week.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons