Nieuws Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood


04
mei 2019
Heilige Jozef, arbeider

Afgelopen woensdag 1 mei 2019 vierden wij de gedachtenis van de heilige Jozef als arbeider. In de kunst zien wij St. Jozef vaak afgebeeld als timmerman met zijn timmermansgereedschap: een hamer, een winkelhaak, een zaag, of dergelijke. De gedachtenis van St. Jozef, arbeider, werd in 1955 ingesteld door Paus Pius XII (1939 – 1958) om een christelijke oriëntatie te geven aan de communistische Dag van de Arbeid. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog vormde het atheïstische, totalitaire communisme in Oost-Europa een serieuze bedreiging voor het christelijke, vrije Westen. Het was de......

Lees meer


heilige-familie-pasen-onze-lieve-vrouw-ter-nood-heiloo

Sint Jozef een nietszeggend figuur

Waar de Moeder Gods Maria is overladen met feest en gedenkdagen daar komt de heilige Jozef haar bruidegom er maar bekaaid af. Op 1 mei is de gedachtenis van de heilige Jozef de arbeider...


Lees meer