Nieuws Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood


sint-josef-olvternood-heiloo

Ja, hier ben ik!

Op het heiligdom vinden momenteel allerhande voorbereidingen plaats. In de bedevaartkapel is een expositie gaande met het kunstproject ‘Het komt goed!’ van Otto de Bruijne met een panorama uit het bijbels boek van de...


Lees meer

Heilige Jozef, arbeider

Heilige Jozef, arbeider

Afgelopen woensdag 1 mei 2019 vierden wij de gedachtenis van de heilige Jozef als arbeider. In de kunst zien wij St. Jozef vaak afgebeeld als timmerman met zijn timmermansgereedschap: een hamer, een winkelhaak, een...


Lees meer

heilige-familie-pasen-onze-lieve-vrouw-ter-nood-heiloo

Sint Jozef een nietszeggend figuur

Waar de Moeder Gods Maria is overladen met feest en gedenkdagen daar komt de heilige Jozef haar bruidegom er maar bekaaid af. Op 1 mei is de gedachtenis van de heilige Jozef de arbeider...


Lees meer