Ja, hier ben ik!

sint-josef-olvternood-heiloo

Op het heiligdom vinden momenteel allerhande voorbereidingen plaats. In de bedevaartkapel is een expositie gaande met het kunstproject ‘Het komt goed!’ van Otto de Bruijne met een panorama uit het bijbels boek van de Openbaring. Zeer de moeite waard om er naar te kijken en te beleven. De schilderijen zijn aan elkaar verbonden waardoor een groot panorama ontstaat dat ons een verhaal wil vertellen. Zaterdag 16 november om 15 uur zal de schilder zelf een lezing over zijn werk houden in de bedevaartkapel. Weet dat u welkom bent.

Dezelfde zaterdag, 16 november, is voor ons bisdom Haarlem-Amsterdam een dag vol vreugde en dankbaarheid. Deze dag zal onze bisschop, Mgr. Jozef Punt, 4 mannen tot transeunt diaken wijden. Drie van hen, Javier, Juan en Mikel, zijn van de Neocatechemunale weg en gaan in ons land werken, de vierde aanstaande diaken is Bert die al vele jaren in het bisdom werkzaam is geweest als dekenaal coördinator en pastoraal werker o.a. in Obdam. Wij zijn niet alleen dankbaar dat de Heer hen geroepen heeft, maar ook dat deze mannen ingaan op de uitnodiging van de Heer, ‘Kom volg Mij’, en tijdens de plechtigheid op de roepstem antwoorden met ‘ja, hier ben ik’. De Heer kan nog zoveel en hard mensen roepen om Hem te volgen, het is en blijft de mens die antwoord moet geven. Je kan je roeping afslaan en dus niet volgen, maar of je als mens dan de Weg de waarheid en het leven zal vinden is de vraag. Als je een geroepene van en door God bent kan je eigenlijk alleen echt gelukkig worden als je zegt, ‘hier ben ik God uw wil te doen is mijn vreugde’. De Heer zelf nodigt uit maar je mag zelf beslissen wat je met de roeping doet. Bij een wijding zeg ik altijd tegen de wijdeling ‘bedankt’. Ik zeg bedankt dat jij ‘ja’ hebt gezegd tegen de roepende stem van de Heer. De wijding van de nieuwe diakens zal plaats vinden in de bedevaartkapel om 12 uur. Laten we hopen op een meer dan volle kapel. Op zo’n belangrijke dag is het goed om daar waar nodig is de Heer om vergeving te vragen. Het prachtige sacrament van boete en verzoening, de biecht, kunt u ook op deze dag ontvangen. Vanaf 11 uur zijn er priesters in de biechtstoelen aanwezig waar u zich met God kunt laten verzoenen.

Dankzij een aantal sponsoren is het mogelijk geweest om Maria aan het water, zoals wij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes bij de vijver vaak noemen, beter bereikbaar te maken. Veel mensen willen graag even bij het beeld komen voor gebed en dankzij gebed en gulle gaven is dit dan ook voor elkaar gekomen. De trappen zijn er maar de komende tijd zal er nog wat aanpassingen gedaan worden waardoor Maria aan het water nog toegankelijker zal worden. Ook dit is dan weer een vervulde wens voor het heiligdom, naast de dank aan de gulle gevers, dank aan de Moeder Gods om haar voorspraak en dank aan God.

Na het realiseren van deze wens werken we verder aan het St. Jozefkappelletje. De heilige Jozef is de beschermer bij uitstek van het heilig huisgezin. Hij is de man die zich geheel en al gewijd heeft aan de zorg voor Jezus en Zijn moeder Maria. Als een liefdevolle vader bracht hij Maria en Jezus in veiligheid toen Herodes het kind Jezus wilde doden, en toe het gevaar geweken was bracht hij hen terug naar huis. In ons land zijn bijna geen plaatsen waar de heilige Jozef vereerd wordt. Laten wij hier op het grote heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood ook haar bruidegom Jozef een waardige plaats geven waar wij hem kunnen danken en bidden voor ons eigen gezin om bescherming en trouw. Maar alleen met uw gebed en financiële hulp is deze kapel te realiseren.

Onze Lieve Vrouw ter Nood en heilige Jozef blijf voor ons bidden.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons