Heilige Jozef, arbeider

Heilige Jozef, arbeider

Afgelopen woensdag 1 mei 2019 vierden wij de gedachtenis van de heilige Jozef als arbeider. In de kunst zien wij St. Jozef vaak afgebeeld als timmerman met zijn timmermansgereedschap: een hamer, een winkelhaak, een zaag, of dergelijke. De gedachtenis van St. Jozef, arbeider, werd in 1955 ingesteld door Paus Pius XII (1939 – 1958) om een christelijke oriëntatie te geven aan de communistische Dag van de Arbeid.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog vormde het atheïstische, totalitaire communisme in Oost-Europa een serieuze bedreiging voor het christelijke, vrije Westen. Het was de periode van de Koude Oorlog, van het IJzeren Gordijn en van de massale, pompeuze communistische parades en andere manifestaties in Oost-Europa op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Het waren ook de jaren van de brutale invallen van het Russische leger in Hongarije (1956) en in Tsjechoslowakije (1968). Toen het Russische leger in 1981 opnieuw klaarstond om het opstandige, katholieke Polen binnen te vallen, kreeg de loop van de geschiedenis een wending.

De Poolse paus Johannes Paulus II (1978 – 2005) was juist paus geworden en in 1979 massaal en geestdriftig onthaald in zijn vaderland Polen. De nieuwe paus sympathiseerde openlijk met de verboden vakbond “Solidariteit”. Het Russische leger trok zich terug van de grens met Polen. Het werd het begin van het verval van het Oost-Europese communisme, de afbraak van de Berlijnse Muur in 1989, en het open grensverkeer tussen West en Oost-Europa.De timmerman uit Nazareth wordt slechts twee keer genoemd in de evangelies: In Mt. 13,55 vragen de ongelovige Nazareners zich verbaasd af of deze Jezus niet de zoon van de timmerman is, die zij toch zo goed kennen. In Mc. 6,3 wordt Jezus zelf door deze Nazareners de timmerman genoemd.

Door, ondanks deze weinige en korte verwijzingen naar St. Jozef arbeider, in 1955 de gedachtenis van St. Jozef, arbeider op 1 mei, in te stellen, benadrukte de Kerk haar sociale leer, en haar bijzondere bezorgdheid om de grieven van de arbeiders. De sociale leer van de Kerk is aan het einde van de 19de eeuw ontstaan als een antwoord op problemen die in de samenleving van die tijd speelden.

De slechte omstandigheden waaronder veel mensen hun dagelijks brood moesten verdienen maakten dat de Kerk zich in het licht van het evangelie niet kon onttrekken aan een fundamentele kritiek op een doorgeslagen kapitalistisch systeem. In 1891 schrijft paus Leo XIII (1878 – 1903) een eerste encycliek over de sociale kwestie: “Rerum Novarum” (“Over nieuwe dingen”). Deze encycliek over kapitaal en arbeid werd de opmaat voor een nieuwe manier van kerkelijke betrokkenheid bij de wereld: de sociale leer.

De rode draad van de sociale leer van de Kerk wordt gevormd door de liefde, die zich onder andere uit in respect voor de waardigheid van elke menselijke persoon. Die waardigheid moet beschermd worden, omdat ieder mens geschapen is naar het evenbeeld van God. De menselijke waardigheid hangt dus niet alleen af van bijvoorbeeld wetten van de burgerlijke overheid. Menselijke waardigheid daagt mensen uit om hun talenten in vrijheid te gebruiken en die vrijheid ook voor anderen te garanderen. Met andere woorden: Menselijke waardigheid houdt naast vrijheid om je talenten te gebruiken, ook een verantwoordelijkheid in voor het welzijn van jezelf én van anderen.

Ons bisdom Haarlem-Amsterdam heeft sinds 2008 een centrum voor de sociale leer van de Kerk: www.cslk.nl.

Pater Gerard Wijers s.s.s.


Weekoverzicht Zo 5 Mei t/m Zo. 12 Mei 2019
Zondag 5 Mei

08:30u Rozenkransgebed Genadekapel
09:00u Eucharistie viering Genadekapel
Misintenties voor: de overleden familieleden Snijder-Boon.
10:30u Eucharistie viering Bedevaartkapel
Misintenties voor: Gerard van Roode en fam. van Roode-Leuven, de overleden familieleden Snijder-Boon.
16:00u Gregoriaanse Vespers met Schola Cantorum Kennemerland Genadekapel
16:00u Eucharistie viering Bedevaartkapel met aansluitend processie en ontmoeting

Maandag 6 Mei t/m zaterdag 11 Mei
11:30u Rozenkransgebed Genadekapel
12:00u Eucharistie viering Genadekapel
Ma. 6 Mei 12u.,: misintenties voor de zielenrust van Arie de Waard en Piet en Aafke Jacoba Out.

Vrijdag 10 Mei
15-18u. Eucharistische aanbidding Genadekapel, 15u. Kruisweg, 17:30u. Vespers

Zondag 12 Mei
08:30u Rozenkransgebed Genadekapel
09:00u Eucharistie viering Genadekapel
10:30u Eucharistie viering Bedevaartkapel
Misintenties voor: Gerard van Roode en familie van Roode-Leuven, Jan Birekoven, fam. Birekoven-Himmelreich, Gerard Vreman en ouders, Wil Vreman, Zr. Bertilla en Marcel Brons.
16:00u Eucharistie viering Bedevaartkapel met aansluitend processie en ontmoeting

Extra informatie:
De Vastenactie 2019 heeft € 923,65 opgebracht, wat ten bate komt aan het project
“Goed drinkwater in Ethiopië”.

Programma komende weken:
Maandag 6 Mei Willibrorddag Grootseminarie:
16:30u-17:30u. Lezing verzorgd door Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, over de genderideologie.
18u. H. Mis in Kloosterkapel met aansluitend warm buffet (deelname eur. 15).
Aanmelding: evenementen@tiltenberg.org of Pieter Klaver 072-5051288.

Maandag 6 Mei t/m 10 Mei:
Maria retraite door pater Wijers i.s.m. de Zusters. Info/aanm.: 072-5051288 of info@olvternood.nl

Vrijdag 10 Mei:
19u. Meet & Greet the Lord, jongerenavond (16-30jr) met ontmoeting, catechese en aanbidding. Info/aanmelding: aglwmastenbroek@gmail.com;

Woensdag 15 mei:
Tienergroep St. Joris 18-20.30u (12-17 jr)

Vrijdag 17 Mei:
15:30u Kinderclub H. Dom. Savio. Leeftijd: 7-11 jaar. Info/aanm. : 072-5051288 zusters@olvternood.nl

Donderdag 23 Mei:
10u. Bezinningsdag door Pastor Overmars. Thema: “Hij is ten Hemel opgenomen”.
Info/aanm. : 072-5051288 of info@olvternood.nl

Zaterdag 25 en zondag 26 Mei Feest van Maria Onze Lieve Vrouw Ter Nood:
Zie website www.olvternood.nl, voor up-to-date gegevens.
Let op: Op zondag 26 Mei GEEN H. Mis om 10:30u.

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Vorige weekbrieven