Roepingenzondag & Moederdag

moeder-maria-olvternood

Aan de vierde zondag van Pasen zijn de lezingen over de Goede Herder toegewezen, vandaag horen wij: “Ik geef mijn schapen eeuwig leven”.

Wij vieren vandaag twee mooie feesten:

Roepingen

1- Roepingenzondag: de zondag van de Goede Herder werd in 1964 door paus Paulus VI ingesteld als jaarlijkse wereldbiddag voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven, tegen de achtergrond van een sterke terugloop in het aantal roepingen tot het gewijde ambt en het Godgewijde leven. In elk werelddeel, smeken de kerkgemeenschappen de Heer eenstemmig om talrijke en heilige roepingen tot het priesterschap, het godgewijde en missionaire leven en het christelijk huwelijk. En ook voor het permanente diaconaat.

We als katholieken hebben duizenden voorbeelden van het missionair leven. Vrouwen en mannen aan wie de Heer riep om “bedienaars van het Evangelie” te worden. Denk maar aan H. Paulus, H. Ignatius van Loyola, H. Willibrord, etc… ze zijn een voorbeeld voor elke christen, bijzonder voor missionarissen “ad vitam”, dat wil zeggen voor mannen en vrouwen die zich geheel wijden aan de verkondiging van Christus bij degenen die Hem nog niet kennen: een roeping die haar geldigheid blijft behouden. Denk aan de priesters die doorheen hun pastorale liefde Gods woord en de sacramenten verbreiden en de aanwezigheid van Jezus Christus tonen. Wij danken God, en bidden, voor de priesters die zich zonder voorbehoud in het pastorale ambt geven, en die hun trouw aan Christus soms bezegelen met het offer van hun leven. Wij bidden ook voor hen die het Evangelie op een radicale manier beleven door de geloften van zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid. Mannen en vrouwen, allen verenigd door één en dezelfde doelstelling: getuigen dat God voorgaat op alles en Zijn koninkrijk verspreiden op alle vlakken van de samenleving. Velen van hen, “…zijn edelmoedig: men vindt hen dikwijls op de voorposten van de missie en zij nemen de grootste risico’s voor hun gezondheid en hun leven”(Paulus VI) . Men mag tenslotte niet vergeten dat de roeping tot het christelijk huwelijk ook een missionaire zending is: de echtgenoten zijn namelijk geroepen om evangelisch te leven in hun gezin, werk, parochie en burgerlijke gemeenschap.

Moederdag

2- Moederdag: wij denken vandaag in het bijzonder aan de moeders. Ze hebben de “ja-woord” gegeven om als medewerkers van Gods wonderbare werken deel te nemen. Ze hebben ons ten leven gebracht en ons opgevoed. Door God werden wij aan hun zorgen toevertrouwd. Wij danken onze moeders voor al hun liefde en zorgvuldigheid. En wensen wij hun, misschien ben jij die leest ook een moeder, we wensen jou een heel gezegende dag en dat je beetjes bij beetjes meer aan Maria, de moeder van Jezus, mag lijken.

Wij roepen de moederlijke bescherming van Maria in over de veelzijdige roepingen die in de Kerk bestaan en voor alle moeders, opdat zij door Gods genade heilig mogen zijn.

Een gezegende zondag voor iedereen.

Moeder Esperanza

 

Weekoverzicht  Zo 12 Mei t/m Zo. 19 Mei 2019

Zondag 12 Mei Roepingenzondag
08:30u Rozenkransgebed  Genadekapel
09:00u Eucharistie viering Genadekapel
10:30u Eucharistie viering m.m.v. het koor Ubi Caritas Bedevaartkapel
Misintenties voor: Gerard van Roode en familie van Roode-Leuven, Jan Birekoven, fam. Birekoven-Himmelreich, Gerard Vreman en ouders, Wil Vreman, Zr. Bertilla, Zr. Mariëtta Zijlmans en Marcel Brons.
16:00u Eucharistie viering Bedevaartkapel met aansluitend processie en ontmoeting

Maandag 13 Mei t/m zaterdag 18 Mei
11:30u
Rozenkransgebed Genadekapel
12:00u Eucharistie viering Genadekapel

Vrijdag 17 Mei
15-18u.
Eucharistische aanbidding Genadekapel, 15u. Kruisweg, 17:30u. Vespers

Zondag 19 Mei
08:30u
Rozenkransgebed  Genadekapel
09:00u Eucharistie viering Genadekapel
10:30u Eucharistie viering Bedevaartkapel
16:00u Eucharistie viering Bedevaartkapel met aansluitend processie en ontmoeting

Programma komende weken:

Woensdag 15 mei:

Tienergroep St. Joris 18-20.30u (12-17 jr)

Vrijdag 17 Mei:

15:30u Kinderclub H. Dom. Savio. Leeftijd: 7-11 jaar. Info/aanm. : 072-5051288 zusters@olvternood.nl

Donderdag 23 Mei:

10u. Bezinningsdag door Pastor Overmars. Thema: “Hij is ten Hemel opgenomen”.

Info/aanm. : 072-5051288 of info@olvternood.nl

Zaterdag 25 Mei Start Feest van Maria Onze Lieve Vrouw Ter Nood:

11:30u. Rozenkransgebed, 12u. Pelgrimsmis met Mgr. Punt. Bedevaartkapel

14u. Boekpresentatie + signeersessie Mgr. van Burgstede Oesdom

15:30u. Lof Bedevaartkapel

20-22u. Praise en Worship

Zondag 26 Mei Vervolg Feest van Maria Onze Lieve Vrouw Ter Nood:

9u. Stille Mis Genadekapel

v.a. 13:30u. Start familiedag

14:30u. Runxputtelezing door dhr. Anton de Wit (Julianaklooster of Bedevaartkapel).

16u. H. Mis met Mgr. van Burgsteden.

Aansluitend hierop: Potluckdinner (zelf eten meenemen, liefst van zijn/haar eigen cultuur.)

19u. Maria-Lichtjesprocessie met muziek.

Donderdag 30 Mei Hemelvaart van de Heer

10:30u. H.Mis Bedevaartkapel

Vrijdag 31 Mei: Bezoek van de H. Maagd Maria aan haar nicht Elisabeth

12u. H. Mis Genadekapel

Aansluitend hierop: Maria-koffie in het Oesdom.

Let op: Op zondag 26 Mei GEEN H. Mis om 10:30u.

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons