Nieuws Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood


10
mei 2019
moeder-maria-olvternood

Aan de vierde zondag van Pasen zijn de lezingen over de Goede Herder toegewezen, vandaag horen wij: “Ik geef mijn schapen eeuwig leven”. Wij vieren vandaag twee mooie feesten: Roepingen 1- Roepingenzondag: de zondag van de Goede Herder werd in 1964 door paus Paulus VI ingesteld als jaarlijkse wereldbiddag voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven, tegen de achtergrond van een sterke terugloop in het aantal roepingen tot het gewijde ambt en het Godgewijde leven. In elk werelddeel, smeken de kerkgemeenschappen de Heer eenstemmig om talrijke en heilige roepingen tot......

Lees meer