Stil of…….

kapeldag-castricum-beverwijk-uitgeest-olv-ter-nood-heiloo

Stil of…………

De afgelopen week was er in de pers de nodige aandacht voor een oproep van ouders welke zich met hun jonge kinderen niet welkom voelen in de kerkdienst. Het zijn met name de rooms-katholieke ouders die zich het meest bekritiseerd voelen als hun kinderen hoorbaar tijdens de heilige Mis. Het schijnt dat er plekken zijn waar ouders met hun kinderen bij binnenkomst in de kerk te horen krijgen te moeten vertrekken als de kinderen niet stil zijn.

Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst van de kerk. Hoe kunnen we de kerkdienst aantrekkelijker te maken voor jongeren en gezinnen? Bijna overal zijn er te weinig jongeren zichtbaar aanwezig om te vertrouwen op een goede toekomst voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Als ik merk dat ouders zich ongewenst voelen omdat hun kinderen hoorbaar zíjn tijdens de heilige Mis en ik hen zie vertrekken voel ik me verdrietig. Misschien mogen we dankbaar zijn als we de aanwezigheid van kinderen ervaren en tegen ouders en hun kinderen zeggen dat ze welkom zijn.

Afgelopen week was er op het heiligdom het tienerkamp met 62 deelnemers en ongeveer 30 begeleiders. Wat heb ik genoten om zoveel jongeren te horen en te zien. Volgens mij hebben ze naast het prachtige aanbod aan catechese en gebed genoten van het spel en samen zijn. Het was een enorm succes mede door uw gebed en Gods zegen en de voorspraak van Maria.

Voor gezinnen is er op het heiligdom op alle zondagen om 16 uur een eucharistieviering in de bedevaartkapel. Hier hoeven ouders zich niet ongemakkelijk te voelen als hun kinderen merkbaar aanwezig zijn. Kindergeluiden horen bij deze, en eigenlijk bij iedere, eucharistieviering. De zusters met name schakelen de kinderen in om actief te zijn als misdienaar, collectant of samen met de zusters zingen soms is er een die de lezing kan en wil lezen. Steeds als ik hier of elders de eucharistie mag vieren ben ik gelukkig en dankbaar maar heel in het bijzonder op zondag om 16 uur. Daar ervaar ik dikwijls dat er in de kerk plaats is voor velen. Laatst was de jongste 4 weken oud en de oudste 91 jaar. Na de heilige Mis gaan we in processie naar Maria aan het water om daarna bij het Oesdom samen te zijn wat te eten en drinken de ouders praten samen en de meeste kinderen hollen naar de speeltuin. Voor ieder die op zondagmiddag komt is het een blij vieren. Weet dat groot en klein, stil en niet stil, oud en jong welkom zijn.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, blijf voor ons bidden.

Hartelijke groet Anton Overmars pr

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons