SLEUTELWOORDEN VOOR DE KERSTMIS: NEDERIGHEID, STILTE, VERWONDERING, VREUGDE.

OLV ter Nood Heiloo

Beste vrienden,

Slechts één dag zit er tussen deze Vierde Adventszondag en het Hoogfeest van de Geboorte van de Heer. Morgennacht verzamelen we ons, om het grote geheim van de liefde te vieren, dat nooit eindigt, ons verbazen laat.  We horen vandaag in de lezingen fantastische woorden, woorden van hoop, dienstbaarheid, bereidheid! We voelen het al…Kerstmis is nabij. De kerststal en de kerstboom zijn al hier in de Kerk, mooi versierd, en wij?… wij moeten ons ook voorbereiden om dit grootse geloofsmysterie intens te beleven.

De liturgie van deze laatste Adventsdagen plaatst Maria in een bijzonder daglicht. De menswording van de Verlosser begint in haar hart, in haar “hier ben ik” vol van geloof, in haar beantwoording aan de goddelijke oproep. Als wij de authentieke betekenis van Kerstmis willen begrijpen, moeten wij naar haar kijken, van haar leren en haar aanroepen.

Maria is de moeder bij uitstek. Zij helpt ons de sleutelwoorden tot het mysterie van de geboorte van haar goddelijke Zoon te begrijpen: nederigheid, stilte, verwondering, vreugde.

Bovenal legt zij ons uit wat de nederigheid is, opdat God een plaats kan vinden in ons hart dat niet door trots en hoogmoed verduisterd is. Zij wijst ons de weg naar de waarde van de stilte die naar het gezang van de engelen en het gehuil van het Kind weet te luisteren, zonder verstrikt te raken in lawaai en verwarring. Samen met haar gaan wij in intieme verwondering naar de kerststal en zullen wij de eenvoudige en zuivere blijdschap smaken die door dit Kind naar de mensheid wordt gebracht.

En van deze “smaken”, deze verwondering kunnen we aan de mensen geven wat we gratis van God hebben ontvangen. Niets kan ons uitsluiten of ontslaan van deze fascinerende opdracht. De vreugde van Kerstmis waarvan we al een voorproef hebben gehad, omdat we vervuld zijn van de hoop, brengt ons tegelijkertijd ertoe om de aanwezigheid van God onder ons te verkondigen, te evangeliseren.

Maria is het onvergelijkbare model van de evangelisatie. Zij communiceerde niet een idee aan de wereld, maar Jezus, het vleesgeworden Woord. Vragen we haar met vertrouwen zodat de Kerk ook in deze tijd Christus de Redder verkondigt. Iedere Christen en iedere gemeenschap voelt de vreugde van het delen van het goede nieuws met anderen, dat God de wereld zo heeft liefgehad dat Zijn Eniggeboren Zoon gaf, opdat de wereld door Hem gered zou kunnen worden. Dit is de authentieke bedoeling van Kerstmis, dat we iedere keer moeten herontdekken en intensiever beleven.

Moge Onze Lieve Vrouw ons allen helpen om zo bereid te zijn als haar om anderen bij te staan, en ook zo bereid te zijn als Jezus wiens genoegen en voedsel niets anders waren dan de wil van God te doen. “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”(Hbr. 10,7) “Mijn spijs is, de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen.”(Jh. 4,34)

 

Ik wens u allen een zalig Kerstfeest en alvast een gezegend nieuw jaar.

 

Gods zegen.

Moeder Esperanza

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons