Hoogfeest van het Heilig Sacrament: Ga eens mee naar een stille plaats

heiligdom-olv-ter-nood-heiloo

Als we op het einde van de maand juni zitten breekt er voor velen een tijd aan die anders is dan anders. De kerk heeft in de liturgie de Paastijd afgesloten met Pinksteren en nu de feesten van Drie-eenheid en Sacramentsdag gevierd zijn keren we weer terug naar de tijd door het jaar, en op een paar mooie feestdagen na lijkt er weinig bijzonders meer te gebeuren in de kerkelijke liturgie. Iedere eucharistieviering is bijzonder, omdat de Heer tot ons spreekt en onder ons aanwezig is in het heilig sacrament, Zijn Lichaam en Zijn Bloed.

Voor velen breekt de tijd aan van vakantie hebben, de schoolvakanties beginnen, en velen trekken eropuit, grote reizen kleine reizen, of in de eigen omgeving waar je thuis bent. Een tijd van ontspanning hebben we allemaal nodig. Jezus zegt tegen zijn apostelen kom eens mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Ook zij moeten zich weer opladen door gebed en bezinning en hiervoor is het goed om op een bijzondere stille plaats te zijn.

Soms heb ik het grote voorrecht om ’s-morgens vroeg op het heiligdom te zijn, bij een retraite of een bezinningsdag, en dan door het bedevaartpark te lopen terwijl het ochtendlicht doorbreekt en dan in een lege genadekapel helemaal alleen te zijn. Helemaal alleen in de volle nabijheid van de Moeder Gods Maria en de tegenwoordigheid van Jezus Christus in het heilig Sacrament onttrokken aan ons zicht door het tabernakel maar weten en voelen dat Hij aanwezig is. Wat een weldaad.

In de zomerperiode als het bedevaartpark om 8.30 uur in de ochtend open is het er heerlijk om op een stille plaats te zijn en daar te kunnen bidden. Elke dag kunt u tot 19.30 uur er terecht om te bidden, een kaars op te steken in de genadekapel of de bedevaartkapel, de kruisweg bidden. Wellicht dat juist in deze zomertijd we extra tijd kunnen maken om onze relatie met de Heer te vernieuwen en te verstevigen door en met de hulp van Maria Onze Lieve Vrouw ter Nood.

In het gastenhuis, het Julianaklooster, zijn er mogelijkheden voor u om een paar dagen te gast te zijn. Even terug trekken in de stilte van het heiligdom, ook buiten de retraites om, gewoon alleen zijn en alle tijd voor jezelf hebben om te bidden en te lezen om te ontspannen met bijvoorbeeld een bezoekje aan de duinen en het strand, en tijdens deze dagen dichtbij Maria de Moeder Gods te zijn door haar komen we dichter bij haar kind Jezus de Christus.

Wat u ook gaat doen in de zomertijd, ik wens u een vruchtbare tijd toe, van ontspanning en verdieping van het geloof.

Pastor Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons