Nieuws Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood


22
jun 2019
heiligdom-olv-ter-nood-heiloo

Als we op het einde van de maand juni zitten breekt er voor velen een tijd aan die anders is dan anders. De kerk heeft in de liturgie de Paastijd afgesloten met Pinksteren en nu de feesten van Drie-eenheid en Sacramentsdag gevierd zijn keren we weer terug naar de tijd door het jaar, en op een paar mooie feestdagen na lijkt er weinig bijzonders meer te gebeuren in de kerkelijke liturgie. Iedere eucharistieviering is bijzonder, omdat de Heer tot ons spreekt en onder ons aanwezig is in het heilig sacrament, Zijn Lichaam......

Lees meer