Eerste Communie

Heilige Domenico Savio - kinderclub Onze Lieve Vrouw ter Nood

EERSTE COMMUNIE

Als het einde van de meimaand snel dichterbij komt is het alsof er veel aan het veranderen is. Veel scholieren zitten in de examenperiode of de tijd van proefwerken en toeleven naar de vakantietijd. Zaterdag 26 mei zijn er in onze Nederlandse kerkprovincie weer verschillende mannen priester gewijd, in ons bisdom was dat Alvaro Rodiguez Luque, en zo komt er ook voor hem een enorme verandering in zijn leven. Laten wij voor hem en de andere pas gewijde priesters blijven bidden om Gods genadevolle bijstand en hulp.
Ook op ons heiligdom loopt de Mariamaand weer ten einde. Op zondagavond 27 mei is de slotviering met bisschop Hendriks, maar hier bij Onze Lieve Vrouw ter Nood is toch eigenlijk iedere maand een Mariamaand, en elke dag een Mariadag. We zien gelukkig dat er steeds weer veel mensen de weg naar het heiligdom weten te vinden, mensen van dichtbij maar ook vanuit het gehele land. Ook dit voorjaar zijn er weer veel eerste communicanten geweest voor een zogenaamde kapeldag. De zusters nemen de kinderen een middag mee in verhalen, dingen doen en veel catechese, en dat in een heel ontspannen sfeer. Geweldig om te zien dat kinderen in één middag misschien wel meer meekrijgen dan in de rest van de voorbereiding. De eerste communicanten uit mijn parochies waren en zijn erg enthousiast na de kapelmiddag. Helaas zal het zo zijn dat veel van de kinderen ook voorlopig hun laatste communie doen.

Bijna iedereen kent wel een kind die dit jaar de eerste communie doet. Wij feliciteren het kind en de ouders met deze belangrijke stap in het leven, en wat dan.
Hier op ons heiligdom hebben we allerhande activiteiten voor kinderen, het hele gezin. Maandelijks is er een gezinsdag waar kinderen en de ouders catechese ontvangen allemaal op hun eigen niveau. Spel en catechese, eucharistie vieren en na de processie samen eten. Zo zijn en blijven kinderen en hun ouders actief betrokken. Ook onze kinderclubs waar met name de zusters de catechese verzorgen; op 15 juni is er weer de kinderclub H.Dominic Savio, tussen 15.30 en 17.00. Dan komen de kinderen weer samen. Deze club is speciaal voor kinderen na hun eerste communie en gaat spel en gezelligheid hand in hand met de catechese. Als wij kinderen en hun ouders blijven uitdagen om hun geloof serieus te nemen zodat het geloof mag groeien in hun hart en in het leven.
Zo is er voor alle leeftijden op het heiligdom een aanbod voor catechese en vorming.
Kijk gerust op de website www.olvternood.nl om meer te weten te komen over het aanbod voor catechese en vorming.
Ook al sluiten we op 27 mei de meimaand met een plechtige Hoogmis en processie, het heiligdom is geopend en daar wacht Maria met haar liefdevol hart op ons. En u weet dat het bedevaartpark en de kapellen in de zomer geopend zijn tot 19.30 uur, zodat u ook in de avonduren kunt komen om Maria te groeten, te bidden, en stil te zijn bij God.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bidt voor ons.

Pastor Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons