Als ge mij gaat eren, zal de wind gaan keren

waterput-genadekapel-olv-ter-nood-heiloo

Na twee jaar gedeeltelijk werkzaam te zijn geweest op het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood, ga ik binnenkort beginnen aan een nieuwe benoeming in Haarlem en de kuststreek bij Haarlem.

Het was een kleine benoeming op het heiligdom om te kunnen ondersteunen in het jeugd- en familie apostolaat. Een voorrecht om op een plek toegewijd aan Maria bij te mogen dragen aan de evangelisatie van vele mensen. Hoe belangrijk is het dat een heiligdom aan Maria toegewijd goed verzorgd en ingezet wordt! Ik heb veel geleerd deze jaren, veel mooie mensen mogen ontmoeten, veel met jeugd en families en anderen in contact mogen zijn. Nu is het voor mij tijd om te vertrekken naar Haarlem. De bisschop roept, daar ligt een nieuwe opdracht. Maar ik zal niet helemaal afscheid nemen. Want we moeten vaak bij Maria komen, om onze zorgen bij haar te brengen en ook om ons leven en onze werkzaamheden aan haar toe te vertrouwen.

Komende week vieren het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Laten we Maria daadwerkelijk eren op een van haar grote feesten. Want als we Maria eren, dat prijzen we God die door haar zo groots heeft gewerkt! Eer Maria, zoek uw toevlucht bij Maria, wijdt u toe aan Maria. Zij is onze meest onfeilbare gids en moeder in ons leven als christen, vanuit de genade Gods. Altijd als we ons tot Maria richten, zullen we tot Christus komen. En altijd als we ons aan Maria toewijden, zal ons leven nog dieper verankerd zijn in Christus. En zo is het motto van elke Maria plaats: Door Maria tot Jezus.

Blijf graag bidden voor uw priesters, voor de vruchten van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood en voor de vruchten van mijn nieuwe missie in de regio van Haarlem. Dank voor uw vertrouwen deze jaren, blijf de Heer zoeken in alles!

Dank voor uw gebed!

Delen

Priester gewijd in 2014 is kapelaan van Voorst voornamelijk werkzaam in de parochies van de Zaanstreek en voor een klein deel ook op het heiligdom. Speerpunten zijn jeugdwerk en catechese.

Recent Sermons