WEEKBRIEF

WEKELIJKSE VERDIEPING


NIEUWSTE WEEKBRIEF

Elke week verschijnt er een weekbrief op het heiligdom met daarin praktische mededelingen, maar vooral ook een kleine inhoudelijke impuls. Voor jouw inspiratie en groei in het geloof in Jezus Christus. De weekbrieven worden geschreven door verschillende bekenden op het heiligdom, o.a. rector Jeroen de Wit, pastoor Anton Overmars, pater Gerard Wijers sss en moeder Esperanza ssvm.


Categorie: Feestdagen
643
heilig-hart-van-jezus-olv-ter-nood-heiloo

Heilige Harten van Jezus en Maria

Auteur: Pater Gerard Wijers s.s.s. | juni 29, 2019

Vrijdag 28 juni jl. (de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren) vierden we het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. De oorsprong van de Heilig Hartverering is heel Bijbels. Mozes verzekert het volk...

Categorie: Feestdagen
643
heilige-drie-eenheid-olv-ter-nood

Feest van de Heilige Drieëenheid

Auteur: Rector Jeroen de Wit | juni 16, 2019

Op de zondag na Pinksteren wordt in de Kerk het Feest van de Heilige Drieëenheid gevierd. We vieren dat onze God, een God is van drie-in-één; drie Personen, maar één God. Dit is een wezenlijk...

Categorie: Feestdagen, Meditatie
709
pinksteren-olv-ter-nood-heiloo

Kom Heilige Geest!

Auteur: Zr. Maria Esperanza SSVM | juni 07, 2019

Beste broeders en zusters! Vandaag vieren we een speciale dag!! 50 dagen na de verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus, na de stille 10 dagen na zijn opstijging ten hemel, stuurt Hij ons de Vertrooster,...

Categorie: Feestdagen, Meditatie
676
drieenheid-god-vader-zoon

Eenheid

Auteur: Pater Gerard Wijers s.s.s. | juni 01, 2019

Afgelopen week vierden wij Hemelvaart. Veertig dagen na zijn verrijzenis uit de doden is er voorgoed een einde gekomen aan het verblijf van de Mensenzoon op aarde. Toch hoorden wij dat de leerlingen met grote...