WEEKBRIEF

WEKELIJKSE VERDIEPING


NIEUWSTE WEEKBRIEF

Elke week verschijnt er een weekbrief op het heiligdom met daarin praktische mededelingen, maar vooral ook een kleine inhoudelijke impuls. Voor jouw inspiratie en groei in het geloof in Jezus Christus. De weekbrieven worden geschreven door verschillende bekenden op het heiligdom, o.a. rector Jeroen de Wit, pastoor Anton Overmars, pater Gerard Wijers sss en moeder Esperanza ssvm.


Categorie: Overweging
447
De Almacht van God

De Almacht van God

Auteur: Pater Gerard Wijers s.s.s. | september 07, 2021

Onze geloofsbelijdenis begint met de woorden: “Ik geloof in God, de almachtige Vader”. Verderop zeggen wij dat Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, “zal komen oordelen de levenden en de doden”. In het besef...

Categorie: Overweging
515
Familiedag OLV ter Nood - mei 2019 fotos copyright Wim Koopman (5)

We mogen weer…

Auteur: Rector Jeroen de Wit | augustus 28, 2021

Het is een vast grapje van de seminaristen om te zeggen: “we mogen weer”, waarbij ze een docent nadoen die dit zegt aan het eind van de koffiepauze, maar waarbij het “mogen” toch wel als...

Categorie: Overweging
440
maria-tenhemelopneming-olv-ter-nood-heiloo

Maria Tenhemelopneming

Auteur: Zr. Maria Esperanza SSVM | augustus 14, 2021

Op 15 augustus, vieren we het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Groot feest in de Kerk, waarin we herdenken dat Onze Lieve Vrouw ten hemel werd opgenomen, niet alleen haar ziel, maar ook haar lichaam. Dus...

Categorie: Overweging
433
Koningin van de Hemel

Koningin van de Hemel

Auteur: Pastoor Anton Overmars | augustus 08, 2021

Als u hier op het Heiligdom de Genadekapel binnenloopt is de aanblik van alle fresco’s overweldigend. Overal zie je scenes uit het leven van Jezus en Zijn Moeder Maria. Op de achterwand van de kapel...

Categorie: Overweging
363
Voedsel voor eeuwig leven

Voedsel voor eeuwig leven

Auteur: Pater Gerard Wijers s.s.s. | juli 31, 2021

Gedurende dit liturgisch jaar B lezen wij op de zondagen door het jaar uit het evangelie volgens Marcus. Op een aantal opeenvolgende zondagen echter wordt deze lezingencyclus uit het evangelie volgens Marcus onderbroken door het...