WEEKBRIEF

WEKELIJKSE VERDIEPING


NIEUWSTE WEEKBRIEF

Elke week verschijnt er een weekbrief op het heiligdom met daarin praktische mededelingen, maar vooral ook een kleine inhoudelijke impuls. Voor jouw inspiratie en groei in het geloof in Jezus Christus. De weekbrieven worden geschreven door verschillende bekenden op het heiligdom, o.a. rector Jeroen de Wit, pastoor Anton Overmars, pater Gerard Wijers sss en moeder Laetitia Dei ssvm.


Categorie: Overweging
387
't Putje is weer open!'

‘t Putje is weer open!’

Auteur: Rector Jeroen de Wit | september 20, 2022

Gelukkig, eindelijk heeft Onze Lieve Heer de “sluizen” weer wat opengezet en regent het weer wat in ons land. Zeer gewenst na deze lange periode van droogte. Ik meen dat ik het slechts één keer...

Categorie: Maria, Nieuws, Zusters
406
zr fidei ssvm nieuwe missie

Nieuwe missie

Auteur: Zr. Maria Fidei SSVM | september 15, 2022

Lieve vrienden en bezoekers van het heiligdom, Als missionarissen zijn wij ontzettend dankbaar hier op het heiligdom te mogen zijn. Hoe mooi is het mee te mogen helpen om de liefde van Jezus en Maria...

Categorie: Meditatie, Overweging
314
OLV ter NOOD middenstuk

Bezinning

Auteur: Pastoor Anton Overmars | september 04, 2022

Aanstaande maandag zijn in heel Nederland alle basisscholen en middelbaar onderwijs weer gestart met een nieuw schooljaar. Voor veel leerlingen zal het weer wennen zijn, nieuwe leerkrachten misschien zelfs een andere school. Kortom, spannend om...

Categorie: Overweging
358
Getuigenis

Getuigenis

Auteur: Rector Jeroen de Wit | augustus 27, 2022

In de tweede lezing van deze zondag lezen we in de brief aan de Hebreeën: “Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen...

Categorie: Overweging
294
"Uit alle vier de windstreken komen zij"

“Uit alle vier de windstreken komen zij”

Auteur: Pr. Heinz-Norbert Hürter | augustus 21, 2022

„Zij zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden (en zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods).“ (Lk 13, 28b – 29a) Beste bezoekers, bedevaartganger en vrienden van het Heiligdom....

Categorie: Overweging
470
Maria Tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming

Auteur: Pastoor Anton Overmars | augustus 15, 2022

Deze week hebben wij op zondag de 14e en maandag de 15e ,  de mooiste en drukste bedevaartdagen van het hele jaar. Van heinde en ver komen gelovigen samen om hier het hoogfeest van Maria...