Nieuws Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood


16
dec 2017
johannes-de-doper-olvternood-heiloo-advent

Het is alweer de derde zondag van de Advent, een tijd van gelovig en hoopvol uitzien naar de beloofde komst van de Gezalfde van de Heer (de Messias), die zijn volk met liefde zal leiden en tegelijk een Redder zal zijn voor alle andere volkeren van de aarde. Eeuwenlang heeft het Joodse volk met vertrouwen uitgezien naar de vervulling van deze belofte, door God gedaan bij monde van zijn profeten, want het volk weet: “Als God iets zegt, dan gebeurt het ook. Je weet niet wanneer en hoe, maar het gebeurt.” Zoals......

Lees meer