Hij moet groter worden en ik kleiner

johannes-de-doper-olvternood-heiloo-advent

Aanstaande donderdag, 24 juni, vieren we het Hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper. Het is heel bijzonder dat we van een Bijbelse persoon de geboorte vieren, meestal gaat het bij de heiligen om de sterfdatum, hun geboortedag in de Hemel. De aardse geboortedag vieren we alleen van Jezus zelf, Maria en Johannes de Doper dus. Dat geeft wel aan hoe een belangrijke heilige hij is.

Johannes de Doper staat op het scharnierpunt van het Oude en het Nieuwe Testament. Hij is de laatste profeet van het Oude Testament en de eerste van het Nieuwe. Hij is profeet van het Oude Testament omdat hij Jezus voorspelt: “Na mij komt Hij die sterker is dan ik, ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest” (Mc 1,7-8). Maar hij is het ook die Jezus doopt en Hem aanwijst: “Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt” (Joh 1,29) en hij noemt Jezus de Zoon van God (Joh 1,34).

Johannes is dus een heel bijzondere figuur. Zijn feestdag, geboortedag, is dus 24 juni. Kerstmis, de geboorte van Jezus is 25 december. Toch zit hier een verband in. Vroeger werd gesproken over de “octaafdag” van een maand. Dit was de dag die 8 dagen “voor” de 1ste dag van de nieuwe maand lag. Nu vraagt het even rekenen van u, maar zowel 25 december als 24 juni zijn octaafdagen van de nieuwe maand. Maar dan moet u wel op een Joodse manier tellen, dus zowel de eerste als de laatste dag meetellen. Door dus het feest van Johannes op 24 juni te vieren is er een sterk verband met de geboorte van Jezus. 24 juni wordt wel het Kerstmis van de zomer genoemd, de geboortedag van de Voorloper van de Heer.

Ik denk dat we van de heilige Johannes de Doper veel kunnen leren. Hij was volledig beschikbaar voor de taak die God voor hem had weggelegd, om de bereider te zijn voor de Komst van de Heer. Hiertoe leidde hij een ascetisch leven in de woestijn en riep mensen op tot bekering. Hij was “een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht” (Mt 3,3). En hij diende een Doopsel van bekering toe. Maar hij kende heel goed zijn plek. Hij wist dat het om Jezus ging en niet om hem. Toen Jezus aan Zijn openbare leven begon had hij er volledig vrede mee dat de mensen Jezus gingen volgen en niet hem, “Hij moet groter worden en ik kleiner”  (Joh 3,30).

Zo mogen we hem dus als voorspreker nemen en als voorbeeld zien. Opdat ook wij volledig open mogen staan en ons in mogen zetten voor Gods plan met ons leven, voor de Evangelisatie in deze tijd bereiders voor Zijn wederkomst. En dat we altijd mogen beseffen dat we dit voor de Heer doen en niet voor ons zelf. Hij moet groter worden en ik kleiner ….

Johannes de Doper bid voor ons. OLV ter Nood, bid voor ons.

rector Jeroen

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron