Adventstijd Johannes de Doper

johannes-de-doper-olvternood-heiloo-advent

Het is alweer de derde zondag van de Advent, een tijd van gelovig en hoopvol uitzien naar de beloofde komst van de Gezalfde van de Heer (de Messias), die zijn volk met liefde zal leiden en tegelijk een Redder zal zijn voor alle andere volkeren van de aarde. Eeuwenlang heeft het Joodse volk met vertrouwen uitgezien naar de vervulling van deze belofte, door God gedaan bij monde van zijn profeten, want het volk weet: “Als God iets zegt, dan gebeurt het ook. Je weet niet wanneer en hoe, maar het gebeurt.” Zoals het Joodse volk eeuwenlang heeft uitgezien naar de eerste komst van de Messias, de Zoon van God, welke gebeurtenis wij elk jaar opnieuw met Kerstmis vieren, zo zien wij nu gelovig en hoopvol uit naar zijn wederkomst op het einde der tijden. We weten niet wanneer en hoe, we moeten ons vooral niet laten misleiden door velerlei voorspellingen, maar waakzaam, vol geloof en hoop blijven uitzien naar die gebeurtenis. Daarom lezen wij in de Advent onder andere over het optreden van Johannes de Doper. Met bovennatuurlijk gezag roept hij het volk op zich te bekeren, zich te laten dopen, en te geloven in degene die na hem komt, de beloofde Messias, Jezus, de Zoon van God, geboren uit de H. Maagd Maria. Ook wij bereiden ons voor op de tweede komst van de Verrezen Heer op het einde der tijden, door ons te bekeren, Gods Woord te beleven, en Hem tegemoet te treden in de sacramenten, waarin de Heer levend aanwezig is, en die wij nu al mogen vieren, overal op aarde. Wij vertrouwen gelovig, samen met het Joodse volk en met de gehele Wereldkerk: Wat er ook gebeurt: Gods Woord van Liefde en Redding heeft altijd en overal het laatste Woord.

Een kleine ervaring hiervan mocht ik de laatste maanden opdoen. Zoals de meesten van u weten heb ik, na een periode van verzwakking, op 2 november bij een valpartijtje in huis een lendenwervel gebroken, en ben ik in het ziekenhuis opgenomen. Opeens realiseer je je: Er gaat een streep door alles wat je de komende tijd gepland had. Je kunt niets meer en bent voor alles afhankelijk van anderen. En ik mag zeggen: ook dit is genade van God, een leerzame en vruchtbare periode, waarin je aan den lijve ondervindt: Het heil hangt niet af van jou en je inspanningen, maar van God, die alles leidt en bestuurt, en die ook dergelijke gebeurtenissen toelaat. Wij mogen met Hem meewerken, altijd en overal, in elke omstandigheid, en Hij zal in al onze noden voorzien. Ik ben dan ook blij en dankbaar voor de goede en deskundige medische zorg die ik mocht ontvangen, voor de hulp van velen, met name van de gemeenschap op het Begijnhof, waarin ik leef, en voor de vele attenties die ik mocht ontvangen in de vorm van kaarten, telefoontjes, bloemen, bezoek, enz., en vooral natuurlijk voor de vele gebeden. Het herstel verloopt voorspoedig, maar kan ook nog een tijdje duren.

Ik wens u allen een gezegende Adventstijd toe en een mooi Kerstfeest 2017, en hopelijk tot spoedig weerziens op het Putje.

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.