Zuster Ruah stelt zich voor

Zuster Ruah stelt zich voor

Aan mijn doopnaam, Miriam, is Shir Ruah Adonai toegevoegd nadat ik besloot mijn leven in dienst van God te stellen. Het is Hebreeuws, dus de volledige vertaling van mijn religieuze naam is Maria Lied van de Geest van God. Geïnspireerd door de Moeder van God op het moment dat de Heilige Geest haar overschaduwde en zij FIAT zei: het zij zo… en het werd een lied, een lofzang, een hymne op de grootheid van de Heilige Geest en zijn werken in de geschiedenis, toen zij werd uitverkoren om in haar schoot onze Verlosser te vormen en ons te laten zien wat waar moederschap is. In Bethlehem, vol tederheid en trouw in de pijn van Golgotha, de Kerk vormend door haar medeverlossend werk in de schaduw van het kruis, diep met Hem verenigd.

Want het kruis maakt alles wat het aanraakt vruchtbaar. Ik heb deze woorden vaak gehoord van missionarissen, religieuzen van onze religieuze familie van het Mensgeworden Woord en van onze stichter. De eerste keer beangstigden ze me een beetje en wist ik niet wat ik me erbij voor moest stellen en welke tragedie ik in mijn leven kon verwachten? Maar het zijn woorden die effectief zijn geworden in het leven van Jezus, van zijn Moeder van de heiligen. Het kruis maakt ons verliefd, het bloeit, het maakt ons vruchtbaar en het draagt altijd vrucht als we het omarmen.

Wie het kruis van Christus niet zoekt, zoekt de eer van Christus niet, zei Johannes van het Kruis. Als we wandelen zonder kruis, als we bouwen zonder kruis, of als we Christus belijden zonder kruis, zijn we geen discipelen van de Heer, zegt paus Franciscus.

Toen ik 6 jaar oud was en voor het eerst twee zusters in hun auto naar mijn dorp zag komen, zei ik tegen een vriendin: laten we ook worden zoals zij, dan kopen we een auto en kunnen gaan en staan waar we willen! Ik kreeg spontaan bewondering voor hen omdat ik zag dat ze iets meer hadden, alsof ze ons een stap voor waren, zonder het te weten, alsof ze een geheim hadden, zo leek het mij op dat moment. Hoewel ik vanaf dat moment geld begon te sparen om een auto te kopen als ik naar het nonnenhuis ging, geloofde niemand dat het waar kon zijn. Het was te kinderachtig! Maar God bleef trouw aan Zijn roep, toen ik op de universiteit zat, herhaalde de Heilige Geest zijn roep een keer toen ik de Geestelijke Oefeningen deed in de buurt van Rome met onze Zusters: Wil je jezelf aan Mij geven? Het beste wat je kunt doen is hier blijven! ALS JE WILT… En zo ging ik het noviciaat in Italië in! En zo begon ik mijn eerste missie in Zwitserland en kwam ik ook aan in Nederland.

Het is een avontuur jezelf te geven aan God, elke dag! En wat een vreugde om onvoorwaardelijk te zijn voor God!

 

Vreugde is een bron die ontspringt uit het kruis. De heilige Ignatius van Antiochië, op weg naar het martelaarschap, zei: “Het is met grote vreugde dat ik u schrijf, verlangend om te sterven. Mijn liefde, mijn aardse hartstochten zijn gekruisigd; er is geen vuur meer in mij dat materie doet branden; wat er is, is een ruis van levend water dat innerlijk tot mij zegt: Sta op, kom tot de Vader!”.

Deze vreugde komt voort uit een hartstochtelijke ervaring van Gods liefde: het is de vreugde van de heiligen.

 

Zr. Miriam Shir Ruah Adonai

 

p.s. zie foto: in Zwitserland hebben M. Laetitia en ik al even deel uitgemaakt van dezelfde communiteit!

Delen

Nieuwste overwegingen