Veertig dagen op weg naar Pasen

Veertig dagen op weg naar Pasen

Aswoensdag markeert elk jaar weer het begin van een bijzondere tijd, een tijd voor vasten en bezinning, om tot meer inkeer te komen. En ook als je naar de liturgie van de veertigdagentijd kijkt dan zien we een duidelijke verandering. De sfeer is meer ingetogen, verstild, er is geen Gloria en ook geen Alleluja voor het evangelie er is een soberheid met wierook en dikwijls bidden wij een eucharistisch gebed van de verzoening de nummers 7 en 8 uit het altaarmissaal. Ook in de kerkmuziek zien we een verandering, plotseling geheel andere liederen, en het orgel is heel bescheiden in zijn klank. Alles om tot meer inkeer te komen.

Ook ieder van ons wordt uitgenodigd om de Heer van dichtbij te volgen en te ontmoeten in deze bijzondere tijd en je relatie met Hem te verdiepen.

Er zijn allerhande manieren om deze veertigdagentijd te vasten. Soberheid en matigheid met voedsel en drank maar ook door in deze tijd meer op te letten wat we eten en drinken. Willen we die boontjes die vanuit Peru ingevlogen worden?, of kiezen we voor voedsel uit de eigen omgeving zodat het milieu niet extra belast zal worden?

Er is een nieuwe CD uit van mijn favoriete componist, koop ik deze of onthoud ik mij er van en geef die €22,50 extra aan de vastenactie?

Kijk ik in deze tijd minder en selectiever televisie?

Allemaal manieren om te versoberen om jezelf te ontdoen van overbodige ballast, bewuster te leven en meer tijd te maken voor de Heer.

Maar uiteindelijk verdiepen we onze relatie met de Heer vooral ook door verdieping van ons geloof door meer te bidden en op vaste tijden tijd te maken voor Hem. Als we één uur per dag minder televisie kijken heb je al één uur extra tijd voor gebed en geestelijke lezing.

Ook vraagt de Heer om in deze tijd te herstellen wat beschadigd is. Juist door het gebed en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht, kunnen ook wij onze ziel door de Heer laten reinigen en helen.

Zoals u weet is er op het heiligdom dagelijks de gelegenheid om dit wonderbaar sacrament te ontvangen. In dit sacrament raakt de Heer je werkelijk aan en reinigt ons van schuld en heelt hij onze wonden. Iemand vertelde mij laatst dat door de biecht de pijn uit haar hart verdwenen is, pijn waar zij meer dan 20 jaar mee had rond gelopen en waar zij ook zocht de pijn nooit kwijt raakte, tot dat zij op een dag een biechtstoel zag waar een priester op haar wachtte.

Het biechten en het ontvangen van de absolutie was een ontmoeting en aanraking van God en bij de absolutie verdween de pijn uit haar hart en is niet terug gekomen.

Juist in deze tijd van vasten worden wij steeds weer gevraagd “laat u met de Heer verzoenen” zoals de apostel Paulus ons dat ook in de 2e lezing van Aswoensdag laat weten.

Ter voorbereiding op Pasen bent u ook in deze veertigdagentijd welkom in de biechtstoel en bij de retraite van 6 tot en met 9 maart.

Ik wens u een goede voorbereiding op Pasen.

Pastor Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons