Terug naar de bron van de Christelijke gedenk- en feestdagen

noveenkaars-kopen-olvternood-heiloo

Het is nog maar een paar dagen gelden dat wij Allerheiligen en Allerzielen gevierd hebben. Twee gedenkdagen die heel nauw met elkaar verbonden zijn en echt ook bij elkaar horen.
Gedenken wij eerst met Allerheiligen allen die zijn gestorven en die opgenomen zijn in het hemels paradijs.

Met Allerzielen herdenken wij hen die zijn gestorven en waarvan wij hopen en voor hen bidden dat zij in het hemels paradijs zijn of spoedig zullen komen. Rondom Allerzielen zien we dat veel mensen vanuit een gemis aan religie aan het zoeken zijn naar een invulling van die leegte en gemis. Bij dat zoeken komt men dan dikwijls al snel uit bij Christelijke symbolen en gebruiken zoals het branden van kaarsen. Op veel begraafplaatsen zijn zogenaamde lichtjesavonden.

Tegenwoordig is Halloween voor velen een invulling van een leegte en weet men eigenlijk niet dat Halloween geworden is tot een feest en het vereren van het kwaad en de boze. Zoals voor velen kerstmis is geworden tot een feest van de kerstman en Pasen tot een lentefeest met een paashaas zo wordt het feest van het herdenken van Heiligen en andere gestorvenen tot een “feest” van griezelen en een verering van het boze.

De Christelijke gedenk en feestdagen worden helemaal los gemaakt van de oorspronkelijke betekenis en gaan een geheel eigen leven leiden.

Voor ons, mensen die in God geloven, ligt in deze ontwikkeling een opdracht besloten. De opdracht om te reageren op deze ontwikkeling waarbij het Christelijke geschiedenis verloren dreigt te gaan als wij elkaar niet meer vertellen wat Kerstmis echt betekent, en dat Pasen voor ons de bron is van ons geloof en ons heil, als wij toekijken hoe Halloween de plaats in dreigt te nemen van gedenkdagen als Allerheiligen en Allerzielen. Een ieder die gelooft zal anderen er op moeten wijzen wat Halloween in wezen voor een verschrikkelijk iets is.
Nog een paar weken en ons kerkelijk jaar loopt ten einde om met de eerste zondag van de Advent weer er weer een nieuw kerkelijk jaar. Misschien goed om eens na te denken over hoe wij, ieder op onze eigen wijze, uiting kunnen geven aan de werkelijke betekenis van Kerstmis.

Kopen we voor onze kinderen en kleinkinderen een echte Adventskalender zonder snoepjes en kerstmannen, zodat zij stapje voor stapje toegroeien naar Kerstmis?
Hoe kijken wij naar de Kerstkaarten die we versturen?, sturen we een kaart met een sneeuwpop of? Wensen we elkaar fijne feestdagen of een Zalig Kerstmis?
Al met al is het de vraag of wij ons er samen voor inzetten om de oorsprong van Kerstmis te bewaren of te herstellen, of kijken wij lijdzaam toe hoe Kerstmis steeds verder van ons vervreemd wordt door de commercie.

We hebben nog een tijd om er over te kunnen nadenken, maar ons geloof en de kerk hebben het erg hard nodig dat wij nadenken en keuzes maken hoe en waar wij ons geloof uitdragen en verkondigen,
dat dikwijls met al bescheiden uitingen kan.

pastor Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons