Nieuws Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood


05
nov 2017
noveenkaars-kopen-olvternood-heiloo

Het is nog maar een paar dagen gelden dat wij Allerheiligen en Allerzielen gevierd hebben. Twee gedenkdagen die heel nauw met elkaar verbonden zijn en echt ook bij elkaar horen. Gedenken wij eerst met Allerheiligen allen die zijn gestorven en die opgenomen zijn in het hemels paradijs. Met Allerzielen herdenken wij hen die zijn gestorven en waarvan wij hopen en voor hen bidden dat zij in het hemels paradijs zijn of spoedig zullen komen. Rondom Allerzielen zien we dat veel mensen vanuit een gemis aan religie aan het zoeken zijn naar een......

Lees meer