Op missie in Heiloo

zuster-castissima-op-missie-in-heiloo-olvternood

Op het heiligdom komen wonen, dat werd mij gevraagd, en hier ben ik dan. Ik kende Heiloo al en Heiloo kende mij al… sommigen mensen dachten zelfs dat ik hier al woonde omdat ik er elke familiedag al bij was. Toch stel ik mij even voor. Ik ben zuster Maria Mater Castissima, 29 jaar oud. Geboren in Volendam en opgegroeid in Edam/Volendam. Ik ben de vierde van een gezin van 9 kinderen.

Toen ik klaar was met de middelbare school in Hoorn wist ik niet zo goed wat ik wilde studeren dus wilde ik een tussenjaar doen. Ik dacht aan vrijwilligerswerk, mijn tante had dat ook gedaan bij de zusters in Sri Lanka. Op die manier zou ik iets goeds doen voor een ander dan wanneer ik een jaar zou gaan werken om te sparen voor mijn studie. Ik dacht gelijk aan de zusters die ik twee jaar daarvoor had leren kennen op een reis naar Rome. In die groep was zr. Montfort, een van de blauwe zusters. Zij vertelde op de terugreis over dat de roeping van het religieuze leven tot een hogere perfectie roept. Ik had wel al eens over het religieuze leven gedacht maar wilde er geen gehoor aan geven, dat is toch niet nodig.

Ik ging naar Argentinië voor 7 maanden zonder een woord Spaans te spreken. De eerste weken waren daardoor vooral heel moeilijk. In het kindertehuis waar zo’n 50 kinderen verbleven was er de eerste twee weken geen zuster die Engels sprak. Het was voor mij niet alleen een geheel nieuwe ervaring van een andere cultuur, taal etc. maar ook de eerste keer dat ik mij alleen voelde. Ik kom natuurlijk uit een groot gezin. Maar in die stilte begon God aan mij te trekken. Ik begon een diep gebedsleven te krijgen en mijn liefde voor God groeide elke dag in mijn overgave aan Hem in het werk wat ik kon doen. Ik besefte dat niemand mij die vrede kan geven dan God alleen. Ik heb in Argentinië nog de geestelijke oefeningen gedaan van de H. Ignatius van Loyola en ben daarna ingetreden in Nederland. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

In Nederland heb ik dus mijn postulaat gedaan en ben daarna naar Italië gegaan voor het noviciaat in Artena en Segni. Drie verschillende huizen in 1 jaar, want we verhuisden veel. Daarna ben ik voor het junioraat drie jaar naar Tuscania gegaan. Dat zijn drie jaar van vorming voordat we worden uitgezonden naar de Missie. Ik werd naar het junioraat uitgezonden als bedel naar het noviciaat in Suriname. We hadden daar een apostolische communiteit/vormingshuis. Het was een heel mooi apostolaat ik ben daar ong. 1 jaar geweest. Mijn volgende missie was Luxemburg waar ik drie jaar heb geholpen in het spiritueel centrum in Luxemburg, Cents. We hadden daar veel families en kinderen. Ik vond het ook een mooie missie. Toen vroegen mijn oversten om naar Den Haag te gaan en daar ben ik anderhalf jaar geweest. We hadden daar een koffiehal waar we daklozen ontvingen of mensen die met ons wilden spreken, ook hadden we ons eigen religieuze winkeltje en onze mooie aanbiddingskapel. Toen vroegen mijn oversten om naar het heiligdom in Heiloo te gaan en daar ben ik nu, klaar voor het nieuwe avontuur…ik hoop jullie ook.

Zuster Maria Mater Castissima

Deel

Zuster Maria Mater Castissima is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará.

Nieuwste overwegingen