Oktober Mariamaand

Zonnewonder van Fatima

Goededag!

Christus zelf aan het kruis heeft ons zijn Moeder gegeven als onze Moeder en zij heeft voor de kinderen van God altijd gezorgd. De geschiedenis verteld ons verschillende situaties wanneer wij door haar voorspraak werden beschermd.

Oktober is ook de maand van de Rozenkrans. Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw en werd vooral gepropageerd door paus Leo XIII. Op 7 oktober wordt de gedachtenis van Maria van de Rozenkrans gevierd. Deze viering werd ingesteld door de heilige paus Pius V in 1571. Hij had de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto (7 oktober 1571) toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans. De Heilige Maagd Maria heeft het rozenkransgebed gegeven aan de heilige Dominicus (1170-1221), stichter van de dominicanen, als wapen in zijn strijd tegen de Albigenzen.

Het gebruik om jaarlijks de hele maand oktober in het teken van de rozenkrans te stellen, dateert uit de 19e eeuw. Het was paus Leo XIII (1878-1903) die een intensere Maria-devotie in deze maand bevorderde door zijn oproep om extra vaak de rozenkrans te bidden. Opmerkelijk is dat de Paus Leo XIII, in totaal tien encyclieken over het rozenkransgebed schreef: Supremo apostolatus officio (1883), Vi è Ben Noto (1887), Octobri Mense (1891), Magnae Dei Matris (1892), Laetitiae Sanctae(1893), Iucunda Semper Expectatione (1894), Adiutricem (1895), Fidentem Piumque Animum (1896), Augustissimae Virginis Mariae (1897), Diuturni temporis (1898). Alle werden gepubliceerd in september, ter voorbereiding van de daaropvolgende rozenkransmaand. Alle pausen na Leo XIII hebben in navolging van hem de gelovigen opgeroepen in oktober extra tijd aan de rozenkrans te besteden. Naast de 7e oktober kwam er de herdenkingsdag van het “Zonnewonder van Fatima”, dat plaatsvond op 13 oktober 1917 in Portugal. Meer dan 70.000 mensen hebben het gezien. In de verschijningen vroeg Maria om de rozenkrans te bidden voor de vrede en de bekering van de zondaars aan 3 herdertjes, en ook aan ons. Johannes Paulus II (1978-2005) in het zicht van zijn 25-jarig pontificaat stelde een speciaal ‘Jaar van de Rozenkrans’ in: van 16 oktober 2002 tot en met 16 oktober 2003.

Met het bidden van een rozenkrans aanschouwen wij de mysteries (geheimen)van het leven van Christus. Er zijn er twintig mysteries. Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de ‘blijde’, de ‘droevige’ en de ‘glorievolle’ geheimen. In 2002 heeft paus Johannes Paulus II, bij het begin van het Jaar van de Rozenkrans, daar de ‘vijf geheimen van het Licht’ aan toegevoegd.

Naast het gedenken van de geheimen kunnen we onze eigen gebedsintenties toevoegen en zo blijven wij ook persoonlijk verbonden met het mysterie van het leven van Christus en onze nood of dankbaarheid.

Beste allen, moge Onze Lieve Moeder ons altijd beschermen en dat wij elke dag het rozenkrans bidden zodat wij door het aanschouwen van het leven van Christus gelijk aan Hem mogen zijn en door Maria gevormd mogen worden tot ware kinderen Gods.

M. Esperanza

 


 

Weekoverzicht zondag 29 september t/m zondag 6 oktober 2019

Zondag 29 september 2019

08:30u Rozenkransgebed Genadekapel; 09:00u Eucharistieviering Genadekapel; Mis intentie: overleden familie Spijker-Bakker 10:30u Eucharistieviering Bedevaartkapel; Mis intenties voor: Zuster Mariëtta Zijlmans en alle andere overleden Julianazusters die in de geest van de Heilige Juliana van Falconieri hun leven hebben gewijd aan God en medemens, voor de 85ste verjaardag van Pater de Waard, voor de zielenrust van mw. Warmerdam, vader en moeder van de Veen en Ina. 16:00u Eucharistieviering Bedevaartkapel; sluitend (kleine) processie en ontmoeting in het Oesdom.

Maandag 30 september t /m zaterdag 5 oktober 2019

11:30u Rozenkransgebed Genadekapel; 12:00u Eucharistieviering Genadekapel; misintentie woensdag 2 oktober: voor de levende en overleden vrienden van de Kapel, misintentie vrijdag 4 oktober: voor de zielenrust van dhr. Jan Schepers en overleden familie. Dagelijkse biechtgelegenheid 14:00u-15:30u. Biechtgelegenheid Bedevaartkapel; Woensdag 2 Oktober 20-21u Gebedsuur (aanbidding) tot eerherstel voor zonden v/d Kerk en de Nieuwe Evangelisatie Genadekapel; Vrijdag 4 Oktober 15-18u Eucharistische aanbidding Genadekapel; 15u. Kruisweg; 17:30u. Vespers

Zondag 6 oktober 2019

8:30u Rozenkransgebed Genadekapel; 09:00u Eucharistieviering Genadekapel; 10:30u Eucharistieviering Bedevaartkapel; 16:00u Eucharistieviering Bedevaartkapel; Aansluitend (kleine) processie en ontmoeting in het Oesdom; 16:00u. Gregoriaanse Vespers m.m.v. Schola Cantorum Kennemerland Genadekapel.

Programma en informatie bij/over Onze Lieve Vrouw Ter Nood

Op vrijdag om 14 uur heeft priester Anton Overmars een vast radioprogramma bij Radio Maria: ”Musica Sacra”, een programma over en met religieuze muziek iedere week met een herhaling in de avond om 22.15 uur en op zondagmorgen om 9 uur.

Dinsdag 1 oktober 2019

Bedevaart KBO 14u. Woord en Gebedsdienst; 15:45u. Genadekapel; Lof met Rozenhoedje Genadekapel

Woensdag 2 oktober

Volwassenencatechese 19:30u. Over de Openbaring van Johannes, gegeven door P. Gerard Wijers Gastenhuis in Julianaklooster

Zaterdag 5 oktober 2019

Eerste zaterdag bedevaart Bedevaartkapel Maandelijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. 11:00u. Biechthoren; 11:25u. Rozenkransgebed;12:00u. H. Mis ; 14:30u. Aanbidding en Lof

Maandag 7 oktober 2019

Willibrorddag 17u. Lezing door dhr. Leeman over 40 jaar “Eerste Zaterdag”; 18:15u. H. Mis, aansluitend buffet Aanmelding: evenement@tiltenberg.org (€15)

Maandag 7 oktober 2019

Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans 11:30u. Rozenkrans; 12u. H. Mis Voor actuele informatie over bezinningsdagen en retraites verwijzen wij u naar onze website: www.olvternood.nl

Alle informatie kunt u vinden in de agenda.

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons