Nieuwe missie

zr fidei ssvm nieuwe missie

Lieve vrienden en bezoekers van het heiligdom,

Als missionarissen zijn wij ontzettend dankbaar hier op het heiligdom te mogen zijn. Hoe mooi is het mee te mogen helpen om de liefde van Jezus en Maria juist op deze Mariale plek te verspreiden. En wat een vruchten mogen wij zien in de harten van zoveel kinderen, jongeren, families en ouderen.

Acht jaar geleden kwam ik hier en alles was nieuw. Nu ligt hier een groot deel van mijn hart en kan ik bijna zeggen een nieuwe familie. Jezus had gelijk toen Hij beloofde dat eenieder die huis en familie achterliet om Hem te volgen het honderdvoudig zou terugkrijgen.

Maar voor Zijn verlossingswerk vraagt Jezus offers en Hij vraagt ons te volgen waarheen Hij ook gaat. Nu is voor mij de tijd gekomen om deze geliefde missie te verlaten en Jezus te volgen naar een nieuwe missie. Afgelopen maand ben ik gevraagd of ik zou willen helpen in onze communiteit te Moorveld. Dit is een klein dorpje in het zuiden van Limburg, waar reeds twee zusters actief zijn. Ook onze paters zijn daar actief en het is mooi te zien hoe wij samen kunnen werken voor deze enige missie om ook daar vele zielen tot God te brengen. Natuurlijk wil ik Jezus volgen en ik ben dankbaar dat ik mijn ‘ja’’ woord weer kan vernieuwen en mijzelf helemaal aan God kan schenken…Ik ga u zeker missen, maar ik ben dankbaar, want ik mag zien hoe jullie reeds de weg bewandelen naar de Heiligheid. Jullie verlangen te groeien in kennis en liefde tot God! Ik wil jullie danken voor jullie voorbeeld, voor jullie inzet en voor zoveel liefde getoond op zovele wijzen. Mijn verlangen voor jullie is dan ook dat jullie deze weg met grote stappen voortzetten. Op weg naar de Heiligheid, naar de eenheid met God. En dat kan alleen als jullie trouw blijven aan Jezus en aan Zijn Kerk.

Ik zou jullie nog één ding willen vragen, iets wat me erg op het hart ligt en waarvan ik weet dat dit jullie gaat helpen groeien: Kom Jezus bezoeken tijdens de dagelijkse aanbidding die hier wordt aangeboden, kom Hem troosten, bid tot Hem voor jullie familie, voor de gezinnen, voor de wereld die jullie gebed zo hard nodig heeft! Wat zou het mooi zijn als er wat meer mensen zouden profiteren van dit kostbare geschenk dat Jezus ons heeft gegeven en er altijd meerdere mensen aanwezig zouden zijn. Willen jullie daarvoor jullie best gaan doen? Daar bid ik voor!

Veel zou ik nog willen zeggen, maar gelukkig ben ik nog twee weken aanwezig om iedereen persoonlijk te danken en afscheid te kunnen nemen. Op zondag 25 september zal de laatste dag zijn dat ik op het heiligdom ben. Ik zal aanwezig zijn in de Mis van half elf om daarna nog een kopje koffie met u te drinken in het Oesdom. En Moorveld is ook niet zo ver, dus ik zal u zeker weer zien als ik eens op bezoek kom in Heiloo.

Bedankt voor alles, Gods zegen voor jullie allen en jullie blijven altijd in mijn gebeden! Bid voor mijn nieuwe missie in Moorveld! Lang leve Christus Koning en lang leve Maria!

Zuster Fidei, SSVM

Delen

Zuster Maria Fidei Belgers is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará.

Nieuwste overwegingen

Hoop
Hoop

september 27, 2023