Maria Tenhemelopneming

maria-koningin-van-de-hemel-ten-hemelopneming-onze-lieve-vrouw-ter-nood

 Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming is het grootste en belangrijkste Mariafeest dat de Kerk kent. Alhoewel het dogma van de Tenhemelopneming van Maria pas in 1950 is afgekondigd is dit al vanaf de 6e eeuw een geloofswaarheid. Want hoe zou het mogelijk zijn dat de Moeder Gods aan het bederf van de dood onderhevig zou zijn? De Maagd Maria is de woning van Christus voordat Hij geboren is. Gedurende het hele aardse leven van Jezus Christus is Maria Zijn tochtgenoot geweest en gebleven, Maria is niet van Zijn zijde geweken. 

In de oosterse kerk spreekt men over de ontslaping van Maria. Maria is slechts in slaap gevallen, niet gestorven, want hoe kan Zij die de Redder van de wereld en de overwinnaar van de dood zelf worden overgeleverd aan de dood?

Christus is zelf gekomen om Zijn Moeder mee te nemen naar de hemel, en wel met ziel en lichaam, om daar in de hemel onze hemelse moeder te zijn. Jezus geeft immers op het kruis Zijn moeder via de apostel Johannes aan ons als onze moeder. Als wij het over Maria hebben spreken wij dikwijls over Moeder Maria. Juist in deze woorden ligt besloten dat Maria onze Moeder is. De titel Moeder Maria geeft weer dat wij een intieme relatie met haar hebben als Moeder en kind. Het doet mij denken aan het lied “ik ben een kind van Maria”, wat ook gaat over de rol van Maria in ons leven. 

Hier op het heiligdom is het feest van Maria Tenhemelopneming het grootste Mariafeest. Velen pelgrims komen ieder jaar naar Heiloo om de moeder Gods te eren. Ook dit jaar vieren wij het weer op grootse wijze. Gedurende de dag zijn er verschillende eucharistievieringen zowel buiten in de openlucht als in de kapellen, en ook zal er tijdens deze dag volop de gelegenheid zijn om het sacrament van boete en verzoening, de biecht, te ontvangen.

Op deze dag ontmoeten wij de Moeder Gods als de dienstmaagd des Heren. De groet van Elisabet als de gezegende onder de vrouwen en de moeder van haar Heer is het juist Maria die spreekt over de kleinheid van Zijn dienstmaagd. Maria hoeft zich niet groot te maken. In haar bescheidenheid is zij het werktuig van God in zijn verlossingsplan. Hiervoor zoekt God niet naar trotse mensen of heersers, neen rijken zend Hij heen met lege handen. In en door Maria laat God zien om wie Hij zich bekommert. De kleine, de nederige, hen die ja zeggen tegen de uitnodiging van God om mee te werken aan Gods wil.

Van harte wens ik u allen een zalig hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.