Koninginnedag

maria-koningin-van-de-hemel-ten-hemelopneming-onze-lieve-vrouw-ter-nood

Wat was het op 15 augustus een mooi en groot feest. Velen waren er vanuit heel Nederland naar Heiloo gekomen om samen het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming te vieren. De gelovigen hadden zich deze dag niet laten tegen houden door het slechte weer in de ochtend en gelukkig bleef het de dag zelf droog. Het feest van Maria ten Hemelopneming is het grootste en belangrijkste Mariafeest dat de kerk kent. De Moeder Gods is met ziel en lichaam naar de hemel gegaan en daar in de hemel tot koningin van de hemel gekroond. Zoals Christus Koning is van het heelal, is Zijn moeder de koningin van de hemel. Het feest van Maria koningin vieren we op donderdag 22 augustus. Paus Pius XII heeft in het Mariajaar 1953-1954 dit feest ingevoerd en ligt in het verlengde van het feest van de tenhemelopneming van Maria. Moeder Maria is in en door haar grote moederliefde voor ons een grote voorspreekster bij de Heer voor alle mensen op hun weg naar de heerlijkheid van de kinderen Gods. Geweldig om te zien wat voor een grote plaats de Moeder Gods heeft in ons leven. Mgr. Hoogenboom, de hulpbisschop van het aartsbisdom was deze dag de hoofdcelebrant en ons koor Ubi Caritas zong samen met de honderden aanwezigen uit volle borst de mariagezangen.

Op deze dag donderdag 22 augustus is er in het Julianaklooster weer een gebeds en bezinningsdag met als titel en onderwerp “Maria ook onze koningin, Christus Koning van het heelal, Maria koningin van de hemel.” De dag begint om 10 uur en duurt tot 16.30 uur. Van harte welkom om deze dag mee te maken en te beleven. Graag aanmelden als u deze dag wil mee maken

Naast mijn werkzaamheden in en voor het heiligdom ben ik ook parochiepriester. Vanaf 1 september stop ik in Bergen en Schoorl en ga mij inzetten voor de regio Heemskerk. Hierdoor hou ik wat meer tijd over voor het heiligdom en allerhande andere activiteiten. Een van mijn nieuwe activiteiten zal zijn dat ik vanaf vrijdag 6 september een wekelijks radioprogramma ga verzorgen voor radio Maria. Vrijdag om 14 uur presenteer ik Musica Sacra. Musica Sacra is zoals de titel al zegt een muziekprogramma. U hoort religieuze muziek uit alle delen van de wereld en van alle tijden en met name zal ik wekelijks ook wat nieuwe en onbekende liederen en gezangen laten horen. Het zal niet alleen muziek zijn maar ik zal u ook wat vertellen over de achtergrond van het lied, waardoor het ook een uur van bezinning mag worden. Na de middaguitzending zal er in de avond een herhaling zijn om 22.15 en dat alles op radio Maria.

Zo langzamerhand zijn veel mensen weer aan het terugkeren van de vakantie en begint het gebruikelijke leven weer. Ook de scholieren en studenten bereiden zich weer voor op een nieuw leerjaar. Ook op het heiligdom bereiden wij ons weer voor op een nieuw seizoen waar ook weer verschillende nieuwe activiteiten zullen zijn. Alles over het heiligdom kunt u volgen op deze website. Voor de vrienden van kapel geven we ook 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit door lid te worden van de vrienden van kapel bent u als eerste van allerhande nieuwtjes op de hoogte en steunt u het heiligdom van Maria onze lieve Vrouw ter Nood. Nog geen lid? Achter in de kapellen ligt de laatste nieuwsbrief voor u klaar. Vul het formulier in en voortaan ontvangt u het met de post thuis. Zo bent en blijft u op bijzondere wijze verbonden met Maria en de overige leden van de vrienden van kapel.

Hartelijke groet,

Pastor Anton Overmars

Weekoverzicht zondag 18 augustus t/m zondag 25 augustus 2019

Zondag 18 Augustus 08:30u Rozenkransgebed Genadekapel;

09:00u Eucharistieviering Genadekapel; 10:30u Eucharistieviering Bedevaartkapel;

Misintenties voor: Gerard van Roode en fam. van Roode-Leuven, Jan Oomes, voor de zielenrust van dhr. Jan Schepens en overleden familie, voor de overleden en levende familieleden van de familie Klaver – Vlaar, voor een goede reis en behouden thuiskomst.

16:00u Eucharistieviering Bedevaartkapel met aansluitend (kleine) processie en ontmoeting in het Oesdom.

Maandag 19 Augustus t/m Zaterdag 24 Augustus 11:30u Rozenkransgebed Genadekapel;

12:00u Eucharistieviering Genadekapel;

14:00u Biechtgelegenheid Bedevaartkapel;

Woensdag 21 Augustus 20-21u Gebedsuur (aanbidding) tot eerherstel voor zonden v/d Kerk en de Nieuwe Evangelisatie, Genadekapel;

Donderdag 22 Augustus Heilige Maagd Maria, Koningin

11.30u Rozenkransgebed Genadekapel;

12.00u Eucharistieviering Genadekapel;

Vrijdag 23 Augustus 15-18u Eucharistische aanbidding Genadekapel; 15u. Kruisweg; 17:30u. Vespers

Zondag 25 Augustus 08:30u Rozenkransgebed Genadekapel;

09:00u Eucharistieviering Genadekapel; 10:30u Eucharistieviering Bedevaartkapel;

Misintenties voor: Gerard van Roode en fam. van Roode-Leuven, voor de zielenrust van dhr. Jan Schepens en overleden familie, voor Zuster Mariëtta Zijlmans en alle andere overleden Julianazusters die in de geest van de Heilige Juliana van Falconieri hun leven hebben gewijd aan God en medemens.

16:00u Eucharistieviering Bedevaartkapel met aansluitend (kleine) processie en ontmoeting in het Oesdom.

Programma en informatie bij/over Onze Lieve Vrouw Ter Nood:

Zondag 18 aug: Sri Lankese gemeenschap. 13.00u H. Mis (BK), 15.00u Lof (BK) en processie naar de Genadekapel;

Donderdag 22 aug: Bezinningsdag, thema “Maria ook onze Koningin” Voor aanmelding klik hier.

Zondag 25 aug: Derde Liturgisch muziekfestival. Thema: Muziek uit het zuiden. Voor info/ tickets zie www.liturgischfestival.nl. H. Mis om 16.30u (i.p.v. 16u).

Helpt u ook mee met een nieuw kapelletje om St. Jozef te vereren? De heilige Jozef neemt een bijzondere plek in ons geloof. Daarom willen we graag op het bedevaartterrein een klein kapelletje ter ere van hem realiseren. U kunt een contante bijdrage doen in de offerzuil van de Genadekapel en Bedevaartkapel. Ook kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer: NL25 INGB 0000 6721 68 t.n.v. Diocesaan Heiligdom O.L.V. Ter Nood. Voor informatie: Pieter Klaver, telnr. 072-505 1073

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons