Het huwelijk

Het huwelijk

En ze leefden nog lang en gelukkig… dat hoor je vaak aan het einde van een sprookje wanneer de prins en prinses met elkaar gaan trouwen. Dit is natuurlijk ook wat we een nieuw echtpaar toewensen op hun huwelijksdag, dat ze lang en gelukkig zullen leven… We weten echter dat een huwelijk geen sprookje is. Soms loopt het niet goed af…

Vanaf eind jaren zestig nam het aantal echtscheidingen sterk toe. In 1965 gingen 6 duizend gehuwde stellen uit elkaar, twintig jaar later waren dat er 34 duizend. Ten opzichte van het aantal echtparen betekende dit een stijging van ruim 2 per duizend tot bijna 10 per duizend. Sinds midden jaren negentig schommelt het aantal huwelijken dat in een echtscheiding eindigt rond de 10 per duizend. In 2021 strandden 7,8 van de duizend huwelijken. In 2021 scheidden de ouders van 24.334 kinderen na een huwelijk. Daarnaast zijn er jaarlijks naar schatting ruim 20 duizend kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan zonder dat ze getrouwd waren. Ruim 600 duizend kinderen onder de 16 jaar woonden in 2015 niet in een gezin met twee eigen ouders. Dat waren er bijna 200 duizend meer dan twintig jaar eerder. De verwachting in de CBS-huishoudensprognose is dat de stijgende trend aanhoudt. Ruim de helft van de kinderen die niet bij beide eigen ouders wonen, maakten een scheiding van hun ouders mee. Een toenemend aantal kinderen woont al vanaf de geboorte in een eenoudergezin (CBR).

Eind jaren 50 zag paus Johannes Paulus II die toen nog priester was, dit grote probleem in de gezinnen. Hij heeft in zijn leven natuurlijk heel veel meegemaakt, o.a. het communisme en de Tweede Wereld oorlog waardoor hij bijv.ook begrijpt wat het is voor een kind om geen vader of moeder te hebben omdat die bijvoorbeeld is omgekomen of als er in het gezin ernstige problemen zijn. De paus heeft heel veel gedaan en geschreven over het huwelijk en het gezin. o.a. Familiaris Consortio, Theologie van het Lichaam, Evangelium Vitae en Redemptoris Custos om de gezinnen en huwelijken te helpen.

“De diepste menselijke problemen zijn met het gezin verbonden. Het vormt de eerste, fundamentele en onvervangbare gemeenschap voor de mens. ‘Het gezin zelf heeft van God de zending ontvangen de eerste, levenskrachtige cel van de maatschappij te zijn’ (paus Johannes Paulus II).

Het is mooi om te zien, hoe de paus die in zijn jongere jaren ook aan amateurtheater heeft gedaan, er een theaterstuk over heeft geschreven toen hij priester was. Het toneelstuk heet ‘De winkel van de juwelier’. De thema’s van het stuk zijn vooral vrijheid en verantwoordelijkheid, vergankelijkheid en relaties, liefde en geluk. Ook zie je wat het gezinsleven voor invloed heeft op de toekomstige relaties van de kinderen.

Het theater heeft een mooi aangeklede, maar toch duidelijke theologische en pastorale boodschap over liefde, trouw en huwelijk. Wij hopen dat het goed bezocht zal worden, niet alleen voor de jongeren/acteurs die zich er een jaar lang intensief op voorbereid hebben, maar ook vanwege de mooie boodschap van het stuk.

Meer informatie en ticketverkoop: www.olvternood.nl / 072-5051288

Zr. Castissima

Delen

Zuster Maria Mater Castissima is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará.

Nieuwste overwegingen

Hoop
Hoop

september 27, 2023