“Heer, wij weten niet waar Gij heengaat.” (Joh 14,5)

feest-van-allerheiligen-olv-ter-nood-heiloo

November is duidelijk de maand van de overledenen. We beginnen de maand, 1 november, met de viering van Allerheiligen. Het hoogfeest waarbij we ons door gebed en H. Eucharistie verbinden met alle overledenen die al in de heerlijkheid bij God zijn, bekende (zalig en heilig verklaarden) en onbekende. Gevolgd 2 november met de gedachtenis voor alle overleden gelovigen waarvan we nog niet zeker weten of ze in de hemel zijn.

Het Evangelie op 2 november is een stukje uit het Johannesevangelie, h. 14,1-12. Hierin staat één van de centrale vragen van ons aardse bestaan, hier uitgesproken door de apostel Thomas: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat” (Joh14,5). “Waar gaan wij heen na de dood?”, “Is er leven na de dood?”, dat zijn toch wel heel centrale vragen van ons bestaan. Deze niet beantwoorden is onze kop in het zand steken, we weten dat voor ons allemaal de dood eens zal komen.

En toch is dat wat veel mensen doen, ze zijn er niet mee bezig. Maar dan kan het niet anders zijn dat, wanneer het einde toch gaat naderen, er een bepaalde onrust in je leven komt: hoe loopt het straks? Beter dus om ons toch al eerder, ook al zijn we nog jong, hier mee bezig te houden.Wat weten we hiervan? Wat weten we over het al of zijn van leven na de dood? Onze meest betrouwbare bron hierin is natuurlijk de Openbaring; wat heeft God hierover geopenbaard? wat heeft God hierover gezegd of ons laten zien? En Jezus Christus is natuurlijk de volheid van de Openbaring, in Hem heeft God zich volledig getoond. Jezus zegt het nog in het Evangelie wat we hierboven aanhaalden: “Wie Mij ziet, ziet de Vader” (Joh 14,9).

En wat heeft Jezus ons dan gezegd? Wat heeft Jezus ons getoond? Ook hierin is Jezus duidelijk: “Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben”.

Jezus leeft, dat weten we. Hij is gestorven en weer opgestaan, Hij heeft zich getoond aan de apostelen, op een bepaald moment zelfs wel aan meer dan 500 mensen tegelijk schrijft Paulus in één van zijn brieven (1 Kor 15,6). En toen is Hij opgestegen naar de hemel om een plaats voor ons te bereiden. Dat weten we dus zeker. Nu is het aan ons om hier dan ook echt te komen.

En ook daarover zegt Jezus ons iets, heel veel natuurlijk, eigenlijk alles, in het Evangelie. Wanneer Thomas vraagt: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat, hoe moeten we dan de weg weten? (Joh 14,4), antwoord Jezus heel duidelijk: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij” (Joh 14,6). Duidelijker had Jezus niet kunnen zijn. Als wij Jezus maar voor ogen houden, Zijn woorden, Zijn leven, en wij proberen dit oprecht in ons leven te volgen, te doen, dan komen wij “automatisch” bij God uit, bij God de Vader. Hier mogen we op vertrouwen.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

rector Jeroen

Share

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron