Gebed om vrede

maria-moeder-van-god-rozenkrans-bidden-olvternood

De Nederlandse bisschoppen hebben het gezamenlijk initiatief genomen om iedere maand de rozenkrans te bidden om vrede in de wereld. Dit speciale rozenkransgebed vindt iedere maand op een bijzondere locatie plaats, waar mensen zich kunnen aansluiten bij dit gebed. Ook kunnen zij zich er thuis mee verenigen. Op vrijdag 2 februari – Maria Lichtmis – is om 11.30u bij ons op het bedevaartoord Onze Lieve Vrouw ter Nood in de bedevaartkapel dit landelijke vredesgebed. Aansluitend vindt de feestelijke Mis met kaarsen­wijding en processie plaats van dit feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. Onze hulpbisschop Mgr. Hendriks zal de hoofdcelebrant zijn en andere priesters concelebreren. Na de processie is het Oesdom geopend voor een kopje koffie en met elkaar wat na te praten. In november 2017 hebben de Nederlandse bisschoppen daarover de volgende brief geschreven;

Broeders en zusters,

Afgelopen 13 oktober is het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet. Integendeel, haar oproep is zeker ook in de wereld van onze dagen van zeer actuele betekenis.

Als bisschoppen van Nederland willen wij in het jaar 2018 daarom – verenigd met alle katholieken in onze bisdommen – elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden tot intentie van de vrede in de wereld; dat God deze zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.

Wij weten ons hierbij geïnspireerd door onze paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabedevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, omdat dit gebed ons helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”
Als bisschoppen vertrouwen wij op de kracht van het gebed, in het bijzonder dat van de rozenkrans, juist ook in vereniging met Maria en met velen in ons land en overal ter wereld. Vanwege de noodzaak om God – volgens een woord van de Heilige Johannes Paulus II in bovengenoemde brief – “het geschenk van de vrede” af te smeken, roepen wij u op om met ons daartoe te bidden.

De R.-K. Bisschoppen van Nederland Utrecht, 14 november 2017

Bezinningsdag

Op deze zo belangrijke dag van gebed om vrede is iedereen uitgenodigd om de rozenkrans te komen meebidden en de eucharistie te vieren.

Op donderdag 8 februari is de tweede bezinningsdag in het gastenhuis van ons heiligdom. De dag is van 10.00 tot 16.00 en heeft als thema: Maria, een godgewijd leven. Op de website meer informatie en hoe u zich kunt opgeven. Op zaterdag 12 mei zal onze hulpbisschop Mgr. Hendriks een extra bezinningsdag leiden. De titel van deze dag is “met Maria naar Jezus”. Ook deze dag is van 10.00 tot 16.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. Voor deze dag kunt u zich vast opgeven via de website of telefonisch. Deelname aan deze dag verzoek bijdrage van 25 euro incl. de maaltijd.

Pastor Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons