Een nieuw begin

genade-kapel-olv-ter-nood-heiloo-kaarsen-maria-met-kind

Gelukkig, het verlossende woord van de Nederlandse bisschoppen is er: vanaf 1 juni mogen we weer de H. Mis vieren met een beperkt aantal gelovigen erbij, eerst 30 en later (vanaf 1 juli) hopelijk 100. Ook mag gelukkig vanaf 14 juni, Sacramentsdag, de H. Communie weer uitgereikt worden.

1 juni het feest van Maria, Moeder van de Kerk. Deze dag die door paus Franciscus in 2018 in het leven is geroepen ter vervanging van 2e pinksterdag, markeert dan direct een nieuw begin voor de kerk. Met Pinksteren vieren we immers dat de Heilige Geest neer daalt over de apostelen die in gebed met Maria zijn verenigd. Zo is Maria geworden tot Moeder van de Kerk, en beschermster van de opdracht om het evangelie onder de volken te verkondigen.

Zoveel mensen die de weg gevonden hebben naar de vele online uitzendingen van de eucharistie. Als wij binnenkort weer kunnen samen komen om te bidden hoop en hiervoor bid ik ook, dat deze mensen allemaal de weg naar de kerk terug vinden.

Ik prijs ons gelukkig dat wij hier in de bedevaartkapel dagelijks de rozenkrans bidden en uitstelling hebben van het heilig Sacrament ter stille aanbidding. Fijn dat we iedere dag een groepje mensen hebben die ter aanbidding samenkomen natuurlijk op gepaste afstand van elkaar. Ook mooi om te ervaren dat mensen de verzoening met God blijven zoeken en komen om te biechten. Ook in deze tijd kunt u dagelijks terecht om dit mooie sacrament te ontvangen.

Voor velen is het momenteel niet mogelijk om naar OLV ter Nood te komen wegens de beperkingen o.a. met het openbaar vervoer. Weet u dat u via onze website een noveenkaars kan laten opsteken door de zusters die aan het heiligdom zijn verbonden? Speciaal voor u wordt deze noveenkaars opgestoken met gebed en uw intentie op de kaars geschreven.

Vanaf deze week treft u op de achterkant van onze noveenkaarsen een gebed aan. In dit gebed is ruimte om uw eigen intentie op te schrijven. Zo wordt uw noveenkaars tot een wel heel persoonlijke gebedsnoveenkaars. In de kapel treft u speciale pennen aan waarmee u uw intentie kan opschrijven.

Velen nemen ook noveenkaarsen mee om thuis of elders te branden. U kunt nu ook via de website noveenkaarsen bestellen die bij u thuis worden afgeleverd met DHL. Alle informatie hierover kunt u vinden op onze website   https://olvternood.nl/kaarsen-bestellen/ Op deze wijze kunt u thuis verbonden zijn met Maria Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Ik wens u allen een mooi Pinksteren toe en dat de Heilige Geest ons geloof mag vernieuwen samen met Maria, Moeder van de Kerk.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.