Door Maria tot Jezus

Door Maria tot Jezus

Beste Lezers,

Hoe is het met jullie?
Niet zo lang geleden schreef een van onze Zusters over een mooie pelgrimstocht door Mariale heiligdommen en kapellen hier in ons geliefde Nederland. 😊 We hebben inderdaad de pelgrimstocht gehouden om onze liefde tot Maria te tonen en te vergroten. Jullie weten dat de liefde in daden getoond wordt.  De grootste daad van liefde is dat iemand voor ons zijn leven geeft, zo is het hoe Jezus zijn liefde heeft getoond. In de voetsporen van Jezus hebben zo vele heiligen hun leven gegeven voor anderen, net als H. Maximiliaan Kolbe, H. Petrus Claver… noem maar op. Alle heiligen willen Christus volgen, iedereen volgens hun eigen roeping, zo wel in het priesterschap, religieus leven, huwelijk of ongehuwd. Wij, die nog hier op aarde leven, zijn geroepen om heilig te worden en er is geen andere manier dan de Weg te volgen, Christus. We kennen het leven van Christus, sommigen heel veel en andere een beetje, maar toch weet iedereen hoe Jezus ter wereld is gekomen. Hij heeft een moeder gekozen om mens onder de mensen te zijn, om ons de juiste weg te wijzen naar de hemel. Hij, Jezus Christus, Zoon van God, tweede persoon van de heilige Drie-eenheid, zo groot als Hij is, heeft een weg gekozen om in de wereld te komen om ons te redden.
De eenvoudige weg die Hij gekozen heeft is Maria. In haar schoot is Hij mens geworden, door haar is Hij ter wereld gekomen. Negen maanden lang wilde Hij in haar moederschoot gevoed, bewaard en aanbeden worden, en daarna tot en met Zijn 30ste jaar in haar huis te wonen.

Nou…ik denk niet dat ik meer hoeft te zeggen over hoe makkelijk is om weer terug naar God te gaan… Namelijk door dezelfde weg te volgen die Hij gekozen heeft om tot ons te komen: door Maria. In onze religieuze Familie van het Mens geworden Woord, net als in andere Congregaties, leggen wij de geloften van armoede, Gehoorzaamheid en kuisheid af, daarbij leggen we een vierde gelofte af van toewijding aan Maria. Dit betekent dat wij helemaal van Maria zijn. Door de kracht van de gelofte, alles die van ons is, is van Maria, zowel de materiele als spirituele goederen. Niets is van ons, alles van haar. In haar handen willen we ons toevertrouwen zodat zij van ons een andere Christus kan maken, niet schrikken als ik zeg “een andere Christus maken”, maar het is inderdaad zo: net als Jezus willen wij in haar schoot opnieuw geboren worden, uit haar handen willen wij worden gevoed en van haar moederlijke zorg genieten, net als Christus gedaan heeft, zodat wij eer geven aan God met ons “zijn”. Op 8 september hebben we onze vierde gelofte hernieuwd, met een speciale voorbereiding van 30 dagen en zo onze liefde tot onze Lieve Moeder opgewekt en het laaiende vuur vergroot. Het is onze wens dat iedereen op aarde deze eenvoudige manier om Jezus te volgen mag leren kennen, zij zullen de heiligen van de laatste tijden vormen. Wilt u meer weten over de Maria toewijding, neem contact op met  zusters@olvternood.nl.

Gods rijkste zegen.

M. Esperanza

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Nieuwste overwegingen