De Zaligsprekingen

zaligsprekingen

Vandaag horen we de “zaligsprekingen”: “Zalig zijn zij!“, zei Jezus, “die arm van geest zijn, zachtmoedig en barmhartig, die treuren, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, die zuiver van hart zijn, die vrede brengen, die vervolgd worden! Zalig zijn zij!” (Mt. 5, 2-11)

Maar deze woorden van Jezus lijken vreemd te klinken. Het is vreemd dat Jezus deze mensen verheft die door de wereld in het algemeen als zwak beschouwd worden. Hij zegt tot hen: “Zalig zijn zij die de verliezers lijken, want jullie zijn de echte winnaars: Het koninkrijk van de hemel is van jullie!” Gesproken door Hem die “nederig en zachtmoedig van hart” (Mt. 11, 29) is, zijn deze woorden een grote uitdaging en vragen een diepe, duurzame en een grote verandering van het hart.

 Jezus sprak niet alleen over de Zaligsprekingen. Hij leefde naar de Zaligsprekingen. Kijkend naar Hem zullen we zien wat het betekent arm van geest te zijn, zachtmoedig en nederig, te treuren, om te zien naar gerechtigheid, zuiver van hart, vrede te brengen, te worden vervolgd.

Een kluizenaar uit de oudheid zegt: “De zaligsprekingen zijn gaven van God en wij moeten er dankbaar om zijn evenals voor de beloningen die eruit volgen, namelijk het Koninkrijk der Hemelen in de komende tijd, de vertroosting hier beneden, de volheid van alle goeds en barmhartigheid vanwege God … eens we beeld van Christus geworden zijn op aarde” (Petrus van Damascus)

Het gaat niet om een nieuwe ideologie maar om een leer die van boven komt en over de menselijke conditie gaat, juist die heeft de Heer willen aannemen door mens te worden om ze te redden. Het is daarom dat “de Bergrede tot iedereen gericht is, in het heden en de toekomst … en die alleen kan begrepen en beleefd worden in de navolging van Jezus, door met Hem mee te gaan” (Benedictus XVI)

De zaligsprekingen zijn een nieuw levensprogramma om zich van de valse waarden van de wereld te bevrijden en zich open te stellen voor ware goederen, huidige en toekomstige. “De zaligsprekingen brengen het kruis en de verrijzenis over in het leven van de leerlingen” (Benedictus XVI)
Het ‘Evangelie’ van de zaligsprekingen verklaart zichzelf door de geschiedenis van de Kerk, “wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren, om het sterke te beschamen; wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitverkoren; wat niets is, om teniet te doen wat iets is” (1 Kor. 1, 27-28).

Dierbare broeders en zusters, roepen wij de Maagd Maria aan, de Zalige bij uitstek, en vragen wij Haar de kracht om de Heer te zoeken en Hem altijd te volgen, met vreugde, op de weg van de zaligsprekingen.

Ik vraag uw gebeden voor de blijvende vruchten van de geestelijke oefeningen voor mannen die vanaf 20 tot en met 24 februari hier in Heiloo gepredikt zullen worden.

 

Gods zegen

M.Esperanza

 

 

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons