Nieuws Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood


15
feb 2019
zaligsprekingen

Vandaag horen we de “zaligsprekingen”: “Zalig zijn zij!“, zei Jezus, “die arm van geest zijn, zachtmoedig en barmhartig, die treuren, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, die zuiver van hart zijn, die vrede brengen, die vervolgd worden! Zalig zijn zij!” (Mt. 5, 2-11) Maar deze woorden van Jezus lijken vreemd te klinken. Het is vreemd dat Jezus deze mensen verheft die door de wereld in het algemeen als zwak beschouwd worden. Hij zegt tot hen: “Zalig zijn zij die de verliezers lijken, want jullie zijn de echte winnaars: Het koninkrijk van de hemel is van jullie!” Gesproken door Hem die “nederig en zachtmoedig......

Lees meer