De Geboorte van Maria – Feestdag 8 September

feestdag-maria-8-september-olv-ter-nood-heiloo

8 september is de feestdag van Maria Geboorte. Op 8 december vieren we haar Onbevlekte Ontvangenis en nu, 9 maanden later, vieren we logischerwijs haar geboorte. Het is een feest dat een grote tederheid laat zien die ons geloof heeft. Een tederheid die niet “soft” is.

De geboorte van elke baby, van elke mens, is heel bijzonder. Het wordt door alle ouders en andere naasten toch vaak als een wonder ervaren. Maar dan hebben we de geboorte van Maria, zonder erfzonde, en met zo een groots doel. Daar moet al bij haar geboorte een enorme tedere kracht vanuit zijn gegaan. Niets spectaculairs, maar ik kan me echt helemaal voorstellen dat het zien van de baby Maria al een Godservaring in het klein moet zijn geweest. Dat God een meisje zo mooi kan scheppen, zo zuiver.

De tederheid van Maria, waar op dit feest natuurlijk wat meer nadruk ligt, is geenszins iets dat alleen voor gevoelige of emotionele mensen is. Want het is de zuivere uitdrukking van de liefde die Maria in alles drijft. Haar leven had een magnifiek doel: Moeder van God te worden en uiteindelijk van het gehele Mystieke Lichaam van Christus, namelijk, de Kerk. Als de Moeder van God, de Koningin van hemel en aarde, ons aller Moeder is en zij zoveel voor ons betekent, dan willen we natuurlijk haar verjaardag vieren! Het grootse doel van Maria’s leven, is dat nu alleen iets om in verwondering op een afstandje naar te kijken? Nee, Maria verlangt ernaar om ons allemaal in het grootse plan van de Liefde van haar Zoon Jezus mee te trekken. Dat wij ons door Maria laten leiden om dag na dag te groeien in de eenheid met de Heilige Geest om te kunnen zeggen “Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord” en “Wonderbaar is het wat Hij mij deed, groot is Zijn Naam!”

Maria wordt geboren met een missie. Zij wil aan ieder van ons zeggen: “Doe maar wat Hij u zeggen zal.” Jezus heeft een doel voor ieder van ons, Maria is onze grootste hulp en gids op de weg om dat doel te vinden en na te streven. Moeder Maria helpt ons in alle nood en het is haar diepe verlangen dat zij ons nog verder op weg mag meenemen. Door Maria tot Jezus. Hoe groots is de geboorte van Maria, de Moeder van God neemt haar eerste adem, met als doel dat wij ons doel vinden in haar Zoon. Door Maria tot Jezus.

Lang leve Maria! Hoera! Hoera! Hoera!

Delen

Priester gewijd in 2014 is kapelaan van Voorst voornamelijk werkzaam in de parochies van de Zaanstreek en voor een klein deel ook op het heiligdom. Speerpunten zijn jeugdwerk en catechese.