Bisschop, Maria en Kaarsen

madonna-met-kind-olv-ter-nood

Op de feestdag van Maria Sterre der Zee, woensdag 10 oktober, terwijl onze hulpbisschop Mgr. Hendriks de hoofdcelebrant was in de naar haar vernoemde basiliek in Maastricht kwam er vanuit Rome en Roermond het bericht dat er een nieuwe bisschop was voor het bisdom Roermond. Ook vanuit ons Maria heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood feliciteren wij Mgr. Smeets maar wensen wij hem bovenal de genade van de Heilige Geest en de Moederlijke liefde van Maria toe opdat hij met Gods hulp en nabijheid een goede herder mag zijn voor alle gelovigen en Godszoekers in het aan zijn zorg toevertrouwde bisdom Roermond.

Ook bij ons op het heiligdom vieren wij de rozenkrans maand, de Mariamaand, er komen meer individuele pelgrims maar ook een aantal parochies en geloofsgemeenschappen komen naar Heiloo om hier de rozenkrans te bidden of een kaars te branden in de genadekapel of bij Maria in de bedevaartkapel. Wellicht is het u opgevallen dat er in de genadekapel nieuwe devotielichtjes zijn, u weet wel die rode bakjes. Het interieur van de genadekapel is door alle muurschilderingen ook een kwetsbaar interieur. De enorme hoeveelheid lichtjes en noveenkaarsen die daar branden geven een grote warmte en een zee van licht maar ook roet. De devotielichtjes die wij nu hebben geven maar liefst 80 % minder roet dan de vorige, dat betekent dat de muurschilderingen minder belast worden en ook dat het minder belastend is voor het milieu. Ook zijn er al een maand of twee nieuwe noveenkaarsen welke ook gemaakt zijn van een andere samenstelling olie dan de vorige waardoor zowel de productie van de olie als het branden in de kapel minder milieubelastend is. Zeker in een tijd dat de aarde en daarmee het geheel van Gods schepping zoveel te kampen heeft met de gevolgen van klimaatveranderingen moeten wij gelovigen en alle mensen van goede wil zich inzetten voor het behoud van de schepping en letten op het zo min mogelijk belasten van het milieu.
Paus Franciscus heeft een encycliek geschreven over het omgaan en behoeden van de schepping, Laudato Si, een heel belangrijk pauselijk document. Op zaterdag 19 januari 2019 zal pater Ward Biemans SJ een bezinningsdag komen geven over deze encycliek voor ieder van ons een aan te bevelen dag. Nadere informatie volgt nog maar reserveer vast de datum.

Op 16 oktober is de feestdag van de heilige Margareta-Maria Alacoque deze religieuze welke de verschijningen van Jezus en het heiig Hart heeft gekregen en de opdracht de devotie tot het Heilig Hart van Jezus te verspreiden. Mede door haar inzet en trouw aan de oproep van Jezus danken wij de devotie tot het Heilig Hart en dat zovelen thuis een beeld van het Heilig Hart hebben staan.
Nadat Willemien de Bruin door een ongeval langdurig arbeidsongeschikt is geworden heeft Erna Kanon haar werk overgenomen en heeft zij met haar beste krachten ons uit de brand geholpen. Nu na meer dan een jaar is het tijd voor Erna om wat anders te gaan doen en gaat zij ons eind van de week verlaten. Erna bedankt voor jou inzet en hulp en veel succes en Gods zegen in jouw nieuwe werkkring.
Onze Lieve Vrouw ter Nood, blijf voor ons bidden.

Pastor Anton Overmars

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons