Alleen een processie lopen is geen processie

2017.08.12.olv.ter.nood.sermon.a.overmars

Zondagochtend rij ik van Bergen naar Heiloo om de mis te gaan vieren en onderweg zie ik vele wielrenners.

Sommigen rijden alleen als de eenzame fietser die krom gebogen over het stuur de wedstrijd wint zich kampioen waant. Anderen zoeken het gezelschap van anderen op waardoor zij zich sterker voelen maar bovenal als groep kunnen zij zich aan elkaar optrekken.

Soms lijkt het wel of er voor een grote groep wielrenners andere verkeersregels gelden men heeft een durf om toch door rood licht te rijden omdat anderen van de wielrenners al overgestoken zijn.

Dan maar hopen dat het verkeer wacht en je ontziet, de macht van de groep geeft kracht. Zoals de ene fietser het veel kost om zich kampioen te wanen is het ook met geloof. Veel mensen menen dat zij heel goed alleen kunnen geloven en de kerk niet nodig hebben.

Natuurlijk doe je het alleen, samen met God, maar de kerkgemeenschap maakt geloven aantrekkelijker omdat je het in gezamenlijkheid doet. Samen in de kerk zitten, samen bidden en samen zingen laat zien dat het samen doen aantrekkelijker is samen help je elkaar en jullie jezelf.

Alleen op je racefiets de berg opklimmen is loodzwaar en eigenlijk voor de meeste geen doen , samen de berg op stoempen dan kan je elkaar stimuleren en bemoedigen.

Misschien tóch zo gek niet om samen te geloven en dat geloof te vieren en te beleven misschien ook wel fijn om wat dichter bij elkaar te zitten in de kapel om samen te zingen en te bidden.

Dinsdag mogen wij weer het grote feest vieren van Maria Tenhemelopneming. Maria is de weg naar God opgegaan op een heel bijzondere wijze, met ziel en lichaam. Hier op ons heiligdom willen wij dat groot vieren in een plechtige hoogmis en een processie.

Alleen een processie lopen is geen processie, daar hebben we elkaar voor nodig.

Zoals de wielrenners elkaar nodig hebben, hebben ook wij elkaar nodig om ons geloof te leven en te vieren.

Tot slot een welkom thuis voor rector Jeroen de Wit die na een paar weken studie in de VS weer thuis is en weer volop aanwezig zal zijn.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.