Houten Mariabeeld

houten-maria-beeld-olvternood-heiloo

Links voorin de bedevaartkapel staat al vele jaren een houten Mariabeeldje. Dit beeld heeft een wonderlijke geschiedenis van omzwervingen, verloren zijn, gevonden worden en een vaste plaats krijgen op het heiligdom. Eigenlijk intrigeert dit mooie Mariabeeld mij telkens weer. Als ik in de middag als biechtvader in de bedevaartkapel ben sta ik dikwijls stil bij Maria.

In alle bescheidenheid staat Maria vooraan in de kapel, maar door alle kleinheid valt het beeldje niet er op. Ook bezoekers aan de bedevaartkapel zie ik dikwijls verrast stil staan als zij het Mariabeeldje ontdekken. Velen bidden en steken er een kaarsje aan. Vanaf nu kunt u in de bedevaartkapel Maria ook eren en bidden met het ontsteken van een noveenkaars. Er is een nieuwe noveenkaars gemaakt waar het mooie oude houten beeldje op staat. We weten helaas niet met zekerheid of het oude Mariabeeldje in de bedevaartkapel het originele beeldje is wat aan de oorsprong van het heiligdom ten grondslag ligt. We weten wel zeker dat het uit de tijd is dat de jongeman een Mariabeeld in een akker heeft gevonden. Afijn we kunnen niet bewijzen dat het Mariabeeld het originele beeldje is maar we kunnen ook niet stellen dat beeldje het zeker niet is. Gelukkig is het een mysterie en zal het ook een mysterie blijven.

We weten wel heel zeker dat veel mensen een bijzondere devotie tot Maria hebben en juist ook door dit mooie bescheiden beeldje van Maria tot gebed komen.
In het Magnificat bidden we dagelijks “Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.”
Alles wat wij op het heiligdom doen is ter meerdere eer en glorie van God, door het eren en prijzen van de Moeder Gods Maria. Maria zingt in het Magnificat “Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.” Zo blijkt maar weer hoe wij door Maria tot Jezus komen en door Jezus Christus tot de vader.

Deze week verschijnt ook weer de nieuwe vriendenbrief voor de Vrienden van Kapel, ook achter in de kapellen zullen er weer een aantal liggen voor hen die nog geen vriend zijn. Bent u al vriend dan krijgt u de brief deze week thuis gestuurd. Ook deze keer weer een uitgebreide terugblik maar ook een vooruitblik op verschillende activiteiten die de komende tijd plaats vinden.

Rector Jeroen vertrekt zondag weer voor studie naar de universiteit in Amerika waar hij bezig is met een specialisatie omtrent de nieuwe evangelisatie. Tot half augustus is hij aan het studeren en hierbij wensen wij hem Gods zegen en geestkracht toe. Als het meezit zal hij het komend studiejaar zijn studie afronden. Ook de seminaristen die in het Julianaklooster de colleges volgen en gevormd worden om in de toekomst priester of diaken te worden hebben dit studiejaar weer afgerond. Alle tentamens zijn nu klaar de docentenvergadering sluit dan ook dit studiejaar weer af.
Laten wij vooral blijven bidden om roepingen voor het diaconaat, het priesterschap en het religieuze leven. Niet alleen om roepingen om vooral ook dat mensen durven antwoorden op de uitnodigende roepende stem van God.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bidt voor ons.

Pastor Anton Overmars.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons