WEEKBRIEF

WEKELIJKSE VERDIEPING


NIEUWSTE WEEKBRIEF

Elke week verschijnt er een weekbrief op het heiligdom met daarin praktische mededelingen, maar vooral ook een kleine inhoudelijke impuls. Voor jouw inspiratie en groei in het geloof in Jezus Christus. De weekbrieven worden geschreven door verschillende bekenden op het heiligdom, o.a. rector Jeroen de Wit, pastoor Anton Overmars, pater Gerard Wijers sss en moeder Esperanza ssvm.


Categorie: Maria, Meditatie, Zusters
412
weekbrief-olv-ter-nood-blauwe-zusters-bedevaart-onderweg-rege-o-maria

Rege o Maria

Auteur: Zr. Maria Mater Castissima SSVM | augustus 28, 2020

Onze Mariaanse bedevaart in eigen land. Dat het onbevlekt hart in ons land mag regeren! Jullie hebben vast wel van die oude bedevaarten gehoord, dat men te voet naar verre heilige plekken liep. We hebben...

Categorie: Meditatie
421
de schepping creation of adam

Een spiritueel ‘nieuw normaal’

Auteur: Fr. Bosco | augustus 22, 2020

Er zijn mensen die zeggen dat Jezus, Johannes de Doper is, Elia, Jeremia, een van de profeten. Zij zijn vrij om te geloven wat ze willen, maar Jezus wil dat Zijn discipelen precies weten wie...

Categorie: Meditatie
375
Heet-heter-heetst-weekbrief-olvternood

Heet, heter, heetst

Auteur: Rector Jeroen de Wit | augustus 16, 2020

Heeft u de afgelopen week een beetje overleefd? Het was wel heel warm he?! Ik meen dat men sprak over de warmste week ooit gemeten. Tja, dan komen er al vrij snel berichten over de...

Categorie: Maria, Meditatie
490
maria-koningin-van-de-hemel-ten-hemelopneming-onze-lieve-vrouw-ter-nood

Maria Tenhemelopneming

Auteur: Pastoor Anton Overmars | augustus 10, 2020

 Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming is het grootste en belangrijkste Mariafeest dat de Kerk kent. Alhoewel het dogma van de Tenhemelopneming van Maria pas in 1950 is afgekondigd is dit al vanaf de 6e eeuw...

Categorie: Meditatie
449
genade-kapel-kaarsen-allerzielen-olv-ter-nood-heiloo

Kerk en staat

Auteur: Pater Gerard Wijers s.s.s. | augustus 02, 2020

Het beginsel van de scheiding van kerk en staat vloeit rechtstreeks voort uit onze Grondwet uit 1848, en houdt voornamelijk in dat kerk en staat zijn overeengekomen zich niet te mengen in elkaars organisatie (wetgeving,...

Categorie: Meditatie
416
Wat wil je God vragen?

Wat wil je God vragen?

Auteur: Zr. Maria Esperanza SSVM | juli 24, 2020

Beste lieve mensen,   De lezingen van vandaag laten ons heel goed nadenken: wat zijn de belangrijke dingen dat we moeten vragen in het gebed? Hoe kan ik de hemel bereiken… die als een waardevolle schat...