WEEKBRIEF

WEKELIJKSE VERDIEPING


NIEUWSTE WEEKBRIEF

Elke week verschijnt er een weekbrief op het heiligdom met daarin praktische mededelingen, maar vooral ook een kleine inhoudelijke impuls. Voor jouw inspiratie en groei in het geloof in Jezus Christus. De weekbrieven worden geschreven door verschillende bekenden op het heiligdom, o.a. rector Jeroen de Wit, pastoor Anton Overmars, pater Gerard Wijers sss en moeder Esperanza ssvm.


Categorie: Overweging
158
Nek uitsteken

Nek uitsteken

Auteur: Pastoor Anton Overmars | april 12, 2022

In korte tijd is er veel veranderd in de wereld waarin wij leven. Was het in het verleden zo dat als een docent les gaf, de stof als vanzelfsprekend werd aangenomen. Tegenwoordig moet men zich...

Categorie: Overweging
195
Zondig voortaan niet meer

Zondig voortaan niet meer

Auteur: Pater Gerard Wijers s.s.s. | april 05, 2022

Het begrip zonde heeft betrekking op gedachten, woorden en daden die ingaan tegen Gods geboden en verboden, zoals die in elk mensenhart van nature staan geschreven. De mens is immers geschapen naar Gods beeld en...

Categorie: Overweging
361
Maria, Koningin van de Vrede

Maria, Koningin van de Vrede

Auteur: Rector Jeroen de Wit | maart 30, 2022

Sinds een maand is de oorlog in de Oekraïne aan de gang. Het is een vreselijke oorlog, elke dag bereiken ons via de media beelden van woonwijken die verwoest worden en mensen die sterven. Vele...

Categorie: Overweging
336
Heilige Jozef

Heilige Jozef

Auteur: Zr. Maria Esperanza SSVM | maart 22, 2022

De christelijke volkstraditie wijdt de maand maart aan de heilige Jozef, wiens liturgisch feest wij op 19 maart vieren. Van deze geliefde heilige weten we niet meer dan hetgeen het Nieuwe Testament over hem mededeelt,...

Categorie: Overweging
155
'Tenten  bouwen'

‘Tenten bouwen’

Auteur: Pastoor Anton Overmars | maart 19, 2022

Het kan je soms zomaar overkomen dat je woordeloos en sprakeloos bent over een bijzondere ervaring . Hoe kan je aan iemand anders vertellen over iets dat jou in je diepste binnenste heeft geraakt, waar...

Categorie: Overweging
461
Vrede op aarde

Vrede op aarde

Auteur: Pater Gerard Wijers s.s.s. | maart 08, 2022

Met het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne klinkt opnieuw luid en duidelijk de roep om vrede. Maar alleen een staakt-het-vuren, een wapenstilstand, is niet genoeg om die vrede te bereiken. Er is...